2017 m. balandžio 23 d. nauji savivaldybių tarybų narių – merų rinkimai Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija patenkino Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario – mero Mindaugo Sinkevičiaus, išrinkto pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažino tarybos nario – mero įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą nuo 2016 m. gruodžio 13 d.  Taip pat patenkino ir Šakių rajono savivaldybės tarybos nario – mero Juozo Bertašiaus rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažinti tarybos nario – mero įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą nuo 2016 m. gruodžio 24 d.

Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. gruodžio 13 d. Jonavos rajono savivaldybėje ir 2016 m. gruodžio 24 d. Šakių rajono savivaldybėje atsirado laisvos savivaldybės tarybos nario – mero vietos, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija paskelbė naujus savivaldybių tarybų narių – merų rinkimus Jonavos rajono savivaldybėje ir Šakių rajono savivaldybėje ir nutarė juos surengti 2017 m. balandžio 23 d.