2018 m. rugsėjo 16 d. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64

Patenkinus Seimo nario Mindaugo Basčio atsistatydinimo pareiškimą ir nuo 2018 m. kovo 21 d. atsiradus laisvai Seimo nario vietai vienmandatėje rinkimų apygardoje, vadovaujantis Seimo rinkimų įstatymu, nuspręsta rengti 2018 m. rugsėjo 16 d. naujus rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64.

Balsavimas iš anksto savivaldybėje

Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64 rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių, rinkimų dieną (2018 m. rugsėjo 16 d., pakartotinis balsavimas rugsėjo 30 d. ) negalės atvykti ir balsuoti rinkimų apylinkėje, turės galimybę balsuoti iš anksto Šakių rajono, Kauno rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse. Balsavimas iš anksto bus organizuojamas minėtų savivaldybių pastatuose rugsėjo 12 ir 13 dienomis nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas rugsėjo 26 ir 27 dienomis). 

Rinkėjai, kurie balsuos iš anksto, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikus dokumentą, rinkėjui bus išduotas Išankstinio balsavimo lakštas. Balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.

Balsavimas namuose

Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64 rinkėjai, kuriems rinkimų dieną bus sukakę 70 metų, neįgalūs rinkėjai ar laikinai nedarbingi, užpildę Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintą formą P6 ir įtraukti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą, galės balsuoti 2018 m. rugsėjo 14 ir 15 dienomis namuose nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas rugsėjo 28 ir 29 dienomis).

Rinkėjai, kurie balsuos namuose, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.

Balsavimas specialiuose paštuose

Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64 rinkėjai, esantys apygardos teritorijoje sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir globos įstaigose, kariniuose vienetuose, bausmių vykdymo įstaigose, galės balsuoti 2018 m. rugsėjo 12, 13 ir 14 dienomis šiose įstaigose sudarytuose specialiuose paštuose įrengtose balsavimo vietose pagal grafiką nustatytomis darbo valandomis (pakartotiniame balsavime rugsėjo 26, 27 ir 28 dienomis).

Rinkėjai, kurie balsuos specialiame pašte, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.

Balsavimas rinkimų dieną

Rinkimų dieną – 2018 m. rugsėjo 16 d. – balsavimas rinkimų apylinkėse vyksta nuo 7 iki 20 val. (pakartotinis balsavimas 2018 m. rugsėjo 30 d.).

Rinkėjai, atvykę balsuoti į rinkimų apylinkę, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.