Šiuose pavyzdžiuose pažymėta (apibraukta raudonai) numerio vieta Jūsų asmens tapatybę ir pilietybę patvirtančiame dokumente.