Balsuojantiems iš anksto

Balsavimas iš anksto savivaldybėje

Rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių, rinkimų dieną (2017 m. rugsėjo 10 d., pakartotinis balsavimas rugsėjo 24 d.) negalės atvykti ir balsuoti rinkimų apylinkėje, turės galimybę balsuoti iš anksto. Balsavimas iš anksto bus organizuojamas Marijampolės rajono savivaldybės pastate rugsėjo 6 ir 7 dienomis nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas rugsėjo 20 ir 21 dienomis). 

Rinkėjai, kurie balsuos iš anksto, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikus dokumentą, rinkėjui bus išduotas Išankstinio balsavimo lakštas. Balsavę gaus voko priėmimo kvitą su specialiu ženklu.

Balsavimas namuose

Rinkėjai, kuriems rinkimų dieną bus sukakę 70 metų, neįgalūs rinkėjai ar laikinai nedarbingi, užpildę Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintą formą P6 ir įtraukti į namuose balsuojančiųjų rinkėjų sąrašą, galės balsuoti 2017 m. rugsėjo 8 ir 9 dienomis namuose nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas rugsėjo 22 ir 23 dienomis).

Rinkėjai, kurie balsuos namuose, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir balsavę gaus voko priėmimo kvitą su specialiu ženklu.

Balsavimas specialiuose paštuose

Rinkėjai, esantys sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir globos įstaigose, kariniuose vienetuose, bausmių vykdymo įstaigose, galės balsuoti 2017 m. rugsėjo 6, 7 ir 8 dienomis šiose įstaigose sudarytuose specialiuose paštuose įrengtose balsavimo vietose pagal grafiką nustatytomis darbo valandomis (pakartotiniame balsavime rugsėjo 20, 21 ir 22 dienomis).

Rinkėjai, kurie balsuos specialiame pašte, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, balsavę gaus voko priėmimo kvitą su specialiu ženklu.