2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai, referendumas dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, referendumas dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo ir 2019 m. gegužės 26 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Jeigu Jūs gyvenate užsienio valstybėje ar joje būsite rinkimų dienomis ir pageidaujate balsuoti, prisijunkite suvedę žemiau nurodytus duomenis.

Jeigu jau esate pateikę Rinkėjo registracijos prašymą, tuomet prisijungę galėsite pasitikrinti apie Jūsų įrašymą į atitinkamos Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos rinkėjų sąrašą bei peržiūrėti Jūsų anketoje pateiktus duomenis.

Jeigu pageidaujate pakeisti Jūsų jau pateiktame Rinkėjo registracijos prašyme nurodytus duomenis (pavyzdžiui, patikslinti gyvenamosios vietos adresą užsienio valstybėje ir pan.) arba jeigu norite balsuoti kitoje valstybėje, anuliuokite anksčiau pateiktą prašymą ir pateikite naują prašymą.
Vardas*
Pavardė*
Asmens kodas*
Lietuvos Respublikos asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio galiojančio* dokumento numeris. Rodyti pavyzdį.
*Galite įvesti ir dokumento, kurio galiojimas yra jau pasibaigęs, numerį. Dėl naujo Lietuvos Respublikos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo galite kreiptis į artimiausią Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaiga.

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Daugiau informacijos kaip pildyti rinkėjo registracijos prašymą spauskite čia

Įrašykite savo vardą ir pavardę taip kaip  nurodyta Jūsų asmens dokumente, t. y. naudodami lietuviškus rašmenis. Tiesiog nukopijuokite reikiamą raidę ar raides: ą, ę, į, ų, č, š, ž, ė, ū.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos, prašome kreiptis: el. p. [email protected][email protected], tel. +370 5 236 10 31

***

Rinkėjai, jau užsiregistravę balsavimui 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimuose, tuo pačiu yra laikomi užsiregistravusiais  pakartotiniam balsavimui Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2019 m. gegužės 26 d. rinkimuose į Europos Parlamentą.

***

Duomenų apsauga. Registracijos metu Jūsų pateikti duomenys naudojami su tikslu sudaryti užsienyje balsuojančių Lietuvos Respublikos piliečių sąrašus. Asmens duomenų tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, juridinio asmens kodas 188607150, adresas: Gynėjų g. 8, Vilnius, tel.: +3705 2396902, el. paštas: [email protected]. Asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai vykdant jai pavestas viešosios valdžios funkcijas pagal Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymą ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymą. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti https://www.vrk.lt/asmens-duomenu-apsauga. Dėl asmens duomenų apsaugos klausimų galite kreiptis į Asmens duomenų pareigūną Roką Stabingį, tel. +3705 2396423, el. paštas: [email protected].