Eil. nr.
Referendumo data
Referendumo informacija
1
2021-06-29
Privalomojo referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2021-06-29) politinė kampanija (renkami parašai)
Kokiu pagrindu surengtas: Daugiau kaip 300000 piliečių reikalavimu
Dėl reikalavimo paskelbti privalomąjį referendumą dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo
2
2019-02-14
2019 m. gegužės 12 d. privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo
Kokiu pagrindu surengtas: Seimo nutarimu
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo
3
2019-01-10
Privalomojo referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2019-01-10) politinė kampanija (renkami parašai)
Dėl reikalavimo paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
4
2018-12-21
Konsultacinio (patariamojo) referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2018-12-21) politinė kampanija (renkami parašai)
Dėl reikalavimo paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl šio sprendimo: Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą.
Dėl reikalavimo paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl šio sprendimo: Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą.
5
2018-10-25
Privalomojo referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2018-10-25) politinė kampanija (renkami parašai)
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies pakeitimo (Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę)
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio papildymo 5 dalimi (Referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu)
6
2018-10-18
2019 m. gegužės 12 d. privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo
Kokiu pagrindu surengtas: Seimo nutarimu
Referendumas įvyko
Sprendimas nepriimtas
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo
7
2016-04-07
Privalomojo referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2016-04-07) politinė kampanija (renkami parašai)
8
2014-06-29
2014 m. birželio 29 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo
Kokiu pagrindu surengtas: Daugiau kaip 300000 piliečių reikalavimu
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo
9
2012-10-14
2012 m. spalio 14 d Referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje
Kokiu pagrindu surengtas: Seimo nutarimu
Referendumas įvyko
Sprendimas nepriimtas
Pritariu, kad Ignalinos atominės elektrinės darbas būtų pratęstas iki techniškai saugių terminų, bet ne ilgiau, negu kol bus pastatyta nauja atominė elektrinė
10
2008-10-12
2008 m. spalio 12 d. referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo
Kokiu pagrindu surengtas: Seimo nutarimu
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Pritariu naujos atominės elektrinės statybai Lietuvos Respublikoje
11
2005-09-07
Referendumas dėl euro (parašų rinkimas)
12
2003-05-10
2003 m. gegužės 10-11 d. Referendumas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje
Referendumas įvyko
Pritariu Lietuvos Respublikos narystei Europos Sąjungoje
13
1996-11-10
1996 m. lapkričio 10 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 47 straipsnio papildymo
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Ar Jūs už tai, kad būtų priimtas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio papildymo įstatymas
14
1996-10-20
1996 m. spalio 20 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 55, 57, 131 straipsnių pakeitimo ir papildymo
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Seimo narių skaičiaus sumažinimas
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Pastovi Seimo narių rinkimų data pavasarį
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Ne mažiau kaip pusės nacionalinio biudžeto pajamų skyrimas socialinėms reikmėms
15
1996-10-20
1996 m. spalio 20 d. referendumas dėl gyventojų indėlių kompensavimo privatizuojant valstybės turtą
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Ar kompensuoti gyventojų indėlius teisingai privatizuojant valstybės turtą ?
16
1994-08-27
1994 m. rugpjūčio 27 d. referendumas dėl neteisėto privatizavimo, nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsaugos" Lietuvos Respublikos įstatymo nuostatų
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Įstatymo paskirtis
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Neteisėtas privatizavimas
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Neteisėto privatizavimo padarinių panaikinimas ir tolesnis valstybinio turto pirminis privatizavimas
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Gyventojų indėlių atstatymas ir apdraudimas
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Ilgalaikio turto vertės indeksavimas
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Nuvertėjusio valstybinio ir akcinio kapitalo atstatymas
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Teisėsaugos stiprinimas ir viešumas
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Įstatymo dėl neteisėto privatizavimo, nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsaugos nuostatų įgyvendinimas
17
1992-10-25
1992 m. spalio 25 d. referendumas Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti
Kokiu pagrindu surengtas: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimu
Referendumas įvyko
Ar priimti tokią konstituciją?
18
1992-06-14
1992 m. birželio 14 d. referendumas dėl buvusios SSRS kariuomenės, dabar priklausančios Rusijos federacijai, besąlygiško ir neatidėliotino išvedimo iš Lietuvos Respublikos
Kokiu pagrindu surengtas: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimu
Referendumas įvyko
Dėl buvusios SSRS kariuomenės, dabar priklausančios Rusijos federacijai, besąlygiško ir neatidėliotino išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos 1992 metais ir padarytos žalos Lietuvai atlyginimo
19
1992-05-23
1992 m. gegužės 23 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atstatymo
Kokiu pagrindu surengtas: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimu
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Ar reikia atstatyti Lietuvos Respublikos Prezidento instituciją?
20
1991-02-09
1991 m. vasario 9 d. visuotinė gyventojų apklausa
Kokiu pagrindu surengtas: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimu
Referendumas įvyko
Ar Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė Respublika ?
Privalomojo referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2021-06-29) politinė kampanija (renkami parašai)
2019 m. gegužės 12 d. privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo
Privalomojo referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2019-01-10) politinė kampanija (renkami parašai)
Konsultacinio (patariamojo) referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2018-12-21) politinė kampanija (renkami parašai)
Privalomojo referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2018-10-25) politinė kampanija (renkami parašai)
2019 m. gegužės 12 d. privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo
Privalomojo referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2016-04-07) politinė kampanija (renkami parašai)
2014 m. birželio 29 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo
2012 m. spalio 14 d Referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje
2008 m. spalio 12 d. referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo
Referendumas dėl euro (parašų rinkimas)
2003 m. gegužės 10-11 d. Referendumas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje
1996 m. lapkričio 10 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 47 straipsnio papildymo
1996 m. spalio 20 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 55, 57, 131 straipsnių pakeitimo ir papildymo
1996 m. spalio 20 d. referendumas dėl gyventojų indėlių kompensavimo privatizuojant valstybės turtą
1994 m. rugpjūčio 27 d. referendumas dėl neteisėto privatizavimo, nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsaugos" Lietuvos Respublikos įstatymo nuostatų
1992 m. spalio 25 d. referendumas Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti
1992 m. birželio 14 d. referendumas dėl buvusios SSRS kariuomenės, dabar priklausančios Rusijos federacijai, besąlygiško ir neatidėliotino išvedimo iš Lietuvos Respublikos
1992 m. gegužės 23 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atstatymo
1991 m. vasario 9 d. visuotinė gyventojų apklausa