Politinės kampanijos išlaidos
 Referendumo oponentai
A
Atstovas (atstovas rinkimams)
Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų
Auditorius
Aukos
Aukotojas
Aukų lapas
Atstovaujamieji politinės kampanijos dalyviai
B
Biuletenis (rinkimų)
Balsų skaičiavimo protokolas
D
Daugiamandatė rinkimų apygarda
K
Kandidatas 
M
Mažoritarinė rinkimų sistema
Mišri rinkimų sistema
Mažareikšmis daiktas
N
Namuose (balsavimas)
P
Politinės partijos steigėjas
Pareiškiniai dokumentai
Politinė kampanija
Politinė reklama
Politinės kampanijos dalyvis
Politinės kampanijos finansavimo ataskaita
Politinės kampanijos iždininkas
Politinės kampanijos laikotarpis
Proporcinė rinkimų sistema
Pirmumo balsas
Politinių kampanijų finansavimo ir politinės reklamos stebėsena
Pretendentas
Politinės partijos einamoji banko sąskaita
Politinė partija
Politinės kampanijos sąskaita
R
Rinkėjo kortelė
Referendumo iniciatoriai
Rinkimų komisija
Rinkimų sistema
Rinkimų apylinkė
Rašytinis pasižadėjimas
Rinkimų (referendumo) agitacija 
S
Specialus paštas (balsavimas)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
U
Užstatas (rinkimų)
V
Visuomeninis rinkimų komitetas
Valstybės biudžeto asignavimai
Vienmandatė rinkimų apygarda
Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija