Dėl reikalavimo paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl šio sprendimo: Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą.
Tipas
Registravimo data ir nr.
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
Būsena
Referendumo iniciatyva
2018-12-21 Nr. Sp-228
2019-01-04 - 2019-07-03
Nesurinkti parašai
Tipas
Referendumo iniciatyva
Registravimo data ir nr.
2018-12-21 Nr. Sp-228
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
2019-01-04 - 2019-07-03
Būsena
Nesurinkti parašai
Paremta el. būdu/ Paremta popieriniuose parašų rinkimo lapuose iki tikrinimo
277 / -
Iš viso surinkta parašų iki tikrinimo / reikia surinkti
277 / -
Politinės kampanijos dalyviai
Statusas
Renkami parašai
Iniciatyvos aprašymas
Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad remiu reikalavimą paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl šio sprendimo: Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą.
Grįžti

Rinkėjo puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie pasirašiusius už iniciatyvas asmenis atnaujinami realiuoju laiku.