Dėl reikalavimo paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl šio sprendimo: Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą.
Tipas
Registravimo data ir nr.
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
Būsena
Referendumo iniciatyva
2018-12-21 Nr. Sp 228
2019-01-04 - 2019-07-03
Renkami parašai
Tipas
Referendumo iniciatyva
Registravimo data ir nr.
2018-12-21 Nr. Sp 228
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
2019-01-04 - 2019-07-03
Būsena
Renkami parašai
Politinės kampanijos dalyviai
Statusas
Renkami parašai
Iniciatyvos aprašymas
Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad remiu reikalavimą paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl šio sprendimo: Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą.
Grįžti

Už referendumo iniciatyvą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies pakeitimo (Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę)" pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 480 (2019-03-21 duomenimis). 

Už referendumo iniciatyvą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio papildymo 5 dalimi (Referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu)" pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 403 (2019-03-21 duomenimis). 

Už referendumo iniciatyvą „Dėl reikalavimo paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl šio sprendimo: Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą" pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 225 (2019-03-21 duomenimis). 

Už referendumo iniciatyvą „Dėl reikalavimo paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl šio sprendimo: Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą " pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 193 (2019-03-21 duomenimis). 

Už referendumo iniciatyvą „Dėl reikalavimo paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto" pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 841 (2019-03-21 duomenimis). 

Rinkėjo puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie pasirašiusius už iniciatyvas asmenis atnaujinami kiekvieną ketvirtadienį nuo 09:00 val. iki 10:00 val.