Dėl reikalavimo paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
Tipas
Registravimo data ir nr.
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
Būsena
Referendumo iniciatyva
2019-01-10 Nr. Sp-12
2019-01-17 - 2019-07-15
Nesurinkti parašai
Tipas
Referendumo iniciatyva
Registravimo data ir nr.
2019-01-10 Nr. Sp-12
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
2019-01-17 - 2019-07-15
Būsena
Nesurinkti parašai
Politinės kampanijos dalyviai
Iniciatyvos aprašymas
Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad remiu reikalavimą paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto: 1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „55 straipsnis Seimą sudaro Tautos atstovai – 121 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių. Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.“ 2 straipsnis. Įstatymo taikymas Šis įstatymas taikomas eiliniams ir pirmalaikiams Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, organizuojamiems po šio įstatymo įsigaliojimo.
Grįžti

Už referendumo iniciatyvą „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo" pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 9 694 (2021-10-18 duomenimis).

Rinkėjo puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie pasirašiusius už iniciatyvas asmenis atnaujinami kiekvieną pirmadienį nuo 09:00 val. iki 10:00 val.