Dėl reikalavimo paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
Tipas
Registravimo data ir nr.
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
Būsena
Referendumo iniciatyva
2019-01-10 Nr. Sp-12
2019-01-17 - 2019-07-15
Renkami parašai
Tipas
Referendumo iniciatyva
Registravimo data ir nr.
2019-01-10 Nr. Sp-12
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
2019-01-17 - 2019-07-15
Būsena
Renkami parašai
Politinės kampanijos dalyviai
Iniciatyvos aprašymas
Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad remiu reikalavimą paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto: 1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „55 straipsnis Seimą sudaro Tautos atstovai – 121 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių. Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.“ 2 straipsnis. Įstatymo taikymas Šis įstatymas taikomas eiliniams ir pirmalaikiams Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, organizuojamiems po šio įstatymo įsigaliojimo.
Grįžti

Už referendumo iniciatyvą „Dėl reikalavimo paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl šio sprendimo: Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą" pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 304 (2019-06-13 duomenimis).

Už referendumo iniciatyvą „Dėl reikalavimo paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl šio sprendimo: Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą " pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 272 (2019-06-13 duomenimis).

Už referendumo iniciatyvą „Dėl reikalavimo paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto" pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 978 (2019-06-13 duomenimis).

Rinkėjo puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie pasirašiusius už iniciatyvas asmenis atnaujinami kiekvieną ketvirtadienį nuo 09:00 val. iki 10:00 val.