Dėl reikalavimo paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
Tipas
Registravimo data ir nr.
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
Būsena
Referendumo iniciatyva
2019-01-10 Nr. Sp-12
2019-01-17 - 2019-07-15
Nesurinkti parašai
Tipas
Referendumo iniciatyva
Registravimo data ir nr.
2019-01-10 Nr. Sp-12
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
2019-01-17 - 2019-07-15
Būsena
Nesurinkti parašai
Paremta el. būdu/ Paremta popieriniuose parašų rinkimo lapuose iki tikrinimo
982 / -
Iš viso surinkta parašų iki tikrinimo / reikia surinkti
982 / -
Politinės kampanijos dalyviai
Iniciatyvos aprašymas
Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad remiu reikalavimą paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto: 1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „55 straipsnis Seimą sudaro Tautos atstovai – 121 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių. Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.“ 2 straipsnis. Įstatymo taikymas Šis įstatymas taikomas eiliniams ir pirmalaikiams Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, organizuojamiems po šio įstatymo įsigaliojimo.
Grįžti

Rinkėjo puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie pasirašiusius už iniciatyvas asmenis atnaujinami realiuoju laiku.