Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo
Tipas
Registravimo data ir nr.
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
Būsena
Referendumo iniciatyva
2021-06-29 Nr. Sp-170
2021-07-21 - 2022-01-21
Renkami parašai
Tipas
Referendumo iniciatyva
Registravimo data ir nr.
2021-06-29 Nr. Sp-170
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
2021-07-21 - 2022-01-21
Būsena
Renkami parašai
Politinės kampanijos dalyviai
Statusas
Renkami parašai
Iniciatyvos aprašymas
1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimas Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio trečią dalį ir išdėstyti ją taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“ 2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pakeitimas Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip: „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų."
Grįžti

Už referendumo iniciatyvą „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo" pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 11 560 (2021-10-25 duomenimis).

Rinkėjo puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie pasirašiusius už iniciatyvas asmenis atnaujinami kiekvieną pirmadienį nuo 09:00 val. iki 10:00 val.