Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo
Tipas
Registravimo data ir nr.
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
Būsena
Referendumo iniciatyva
2021-06-29 Nr. Sp-170
2021-07-21 - 2022-04-20
Nesurinkti parašai
Tipas
Referendumo iniciatyva
Registravimo data ir nr.
2021-06-29 Nr. Sp-170
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
2021-07-21 - 2022-04-20
Būsena
Nesurinkti parašai
Paremta el. būdu/ Paremta popieriniuose parašų rinkimo lapuose iki tikrinimo
22369 / 96778
Iš viso surinkta parašų iki tikrinimo / reikia surinkti
119147 / 300000
Politinės kampanijos dalyviai
Iniciatyvos aprašymas
1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimas Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio trečią dalį ir išdėstyti ją taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“ 2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pakeitimas Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip: „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų."
Grįžti

Rinkėjo puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie pasirašiusius už iniciatyvas asmenis atnaujinami realiuoju laiku.