Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo
Tipas
Registravimo data ir nr.
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
Būsena
Referendumo iniciatyva
2023-04-20 Nr. Sp-111
2023-04-27 - 2023-10-27
Renkami parašai
Tipas
Referendumo iniciatyva
Registravimo data ir nr.
2023-04-20 Nr. Sp-111
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
2023-04-27 - 2023-10-27
Būsena
Renkami parašai
Paremta el. būdu/ Paremta popieriniuose parašų rinkimo lapuose iki tikrinimo
421 / 0
Iš viso surinkta parašų iki tikrinimo / reikia surinkti
421 / 300000
Politinės kampanijos dalyviai
Iniciatyvos aprašymas
1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimas Pakeisti 9 straipsnio trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“ 2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pakeitimas Pakeisti 147 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip: „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 50 tūkstančių rinkėjų.“
Grįžti

Rinkėjo puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie pasirašiusius už iniciatyvas asmenis atnaujinami realiuoju laiku.