Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio papildymo 5 dalimi (Referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu)
Tipas
Registravimo data ir nr.
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
Būsena
Referendumo iniciatyva
2018-10-25 Nr. Sp 118
2018-10-31 - 2019-04-30
Renkami parašai
Tipas
Referendumo iniciatyva
Registravimo data ir nr.
2018-10-25 Nr. Sp 118
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
2018-10-31 - 2019-04-30
Būsena
Renkami parašai
Politinės kampanijos dalyviai
Statusas
Renkami parašai
Iniciatyvos aprašymas
Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnį penktąja dalimi ir ją išdėstyti taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“
Grįžti

Už referendumo iniciatyvą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies pakeitimo (Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę)" pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 96 (2018-12-06 duomenimis).

Už referendumo iniciatyvą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio papildymo 5 dalimi (Referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu)" pasirašiusių elektroniniu būdu asmenų skaičius – 74 (2018-12-06 duomenimis).

Rinkėjo puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie pasirašiusius už iniciatyvas asmenis atnaujinami kiekvieną ketvirtadienį nuo 09:00 val. iki 10:00 val.