Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio papildymo 5 dalimi (Referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu)
Tipas
Registravimo data ir nr.
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
Būsena
Referendumo iniciatyva
2018-10-25 Nr. Sp 118
2018-10-31 - 2019-04-30
Nesurinkti parašai
Tipas
Referendumo iniciatyva
Registravimo data ir nr.
2018-10-25 Nr. Sp 118
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
2018-10-31 - 2019-04-30
Būsena
Nesurinkti parašai
Paremta el. būdu/ Paremta popieriniuose parašų rinkimo lapuose iki tikrinimo
496 / -
Iš viso surinkta parašų iki tikrinimo / reikia surinkti
496 / -
Politinės kampanijos dalyviai
Statusas
Renkami parašai
Iniciatyvos aprašymas
Papildyti 9 straipsnį penktąja dalimi ir ją išdėstyti taip: „Referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu.“
Grįžti

Rinkėjo puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie pasirašiusius už iniciatyvas asmenis atnaujinami realiuoju laiku.