Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies pakeitimo (Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę)
Tipas
Registravimo data ir nr.
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
Būsena
Referendumo iniciatyva
2018-10-25 Nr. Sp-118
2018-10-31 - 2019-04-30
Nesurinkti parašai
Tipas
Referendumo iniciatyva
Registravimo data ir nr.
2018-10-25 Nr. Sp-118
Parašų rinkimo lapų išdavimo/grąžinimo data
2018-10-31 - 2019-04-30
Būsena
Nesurinkti parašai
Paremta el. būdu/ Paremta popieriniuose parašų rinkimo lapuose iki tikrinimo
589 / -
Iš viso surinkta parašų iki tikrinimo / reikia surinkti
589 / -
Politinės kampanijos dalyviai
Statusas
Renkami parašai
Iniciatyvos aprašymas
Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“
Grįžti

Rinkėjo puslapyje pateikiami statistiniai duomenys apie pasirašiusius už iniciatyvas asmenis atnaujinami realiuoju laiku.