ALFONSAS BUTĖ
Kandidatas
Prisistatymas
Pilietybė
LIETUVOS
Gimimo data
1952-06-17
Gimimo vieta
Pašilių km. Ramygalos sen. Panevėžio raj.
Iškėlė
Dabartinė veikla
politika
Šeimyninė padėtis
Išsiskyręs
Kontaktiniai duomenys
Telefonas:
+37069800322
El. paštas:
Faksas:
Biuro adresas:
S. Stanevičiaus 52-22
Priėmimo valandos:
Svetainė:
Informacija apie priėmimą
Oficiali informacija
Rinkimai
Politinės nuostatos ir siekiai
Krikščioniškosios demokratijos, kunigo, monsinjoro Alfonso Svarinsko įdėjų puoselėtojas. Šventai įsitikinęs, jog Lietuva per ketvertą-penketą metų gali pasivyti Vokietiją ir gyventojų pragyvenimo lygiu susilyginti su Vokietijos gyventojų pragyvenimo lygiu. Pensininkams trimis kartais būtų galima padidinti pensijas, tiek pat kartų būtų galima padidinti atlyginimus mokytojams, medicinos, kultūros darbuotojams Valstybės pareigūnams. Tam reikia Valstybėje įgyvendinti penkių "P " programą, kuri leistų atgaivinti gamybą, visų rūšių pramonę, išplėtoti turizmo infrastruktūrą ir turizmo verslą Lietuvoje. Penkių "P" programa: 1) pigūs finansai (kreditai be užstatų už mažas palūkanas). 2) pigi energetika (elektros, šiluminė, energija gamybai ir gyventojams). 3) pigios žaliavos. 4) Pigios darbo jėgos sąnaudos vienam gaminio vienetui. 5) Palankios sąlygos verslui (skaidri ir gerai veikianti teisinė sistema, nedideli mokesčiai) Įgyvendinus šias priemones, atpigtų gamybos išlaidos, o Lietuvoje pagaminta produkcija taptų konkurenciga ne tik ES, tačiau ir visame pasaulyje. Įgyvendinus 5 "P" programą, dėl tų pačių priežasčių Lietuva taptu labai patrauklia šalimi užsienio investitoriams, kurių gaminama produkcija galėtų smarkiai prisidėti didinant šalies BVP.
Patirtis ir nuveikti darbai
Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvos Vyriausybės įpareigojimu dirbau Rusijos federacijos Komijos autonominėje srityje, gabenau statybinę medieną valstybinėms Lietuvos įmonėms. Tik per blokadą į Lietuvą įvežiau 20 000 kūb. metrų medienos ir ją perdaviau Lietuvos įmonėms. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko asmeniniu pavedimu organizavau karinės įrangos įsigijimus iš Rusijos kariškių Lietuvos besikuriančiai kariuomenei. Su Kanados verslininkais, investitoriais įkūriau Lietuvoje pirmasias dvi įmones Kanada Lietuva "Canliet" ir Lietuva Kanada "Lietkan". Mano pastangomis Lietuva po nepriklausomybės atkūrimo gavo negražinamą 10 milijonų Kanados dolerių finasinę pagalbą. 1991 m. organizavau Komijos delegacijos į Lietuvą atvykimą, kurio metu buvo pasirašyta sutartis tarp Komijos Vyriausybės ir Lietuvos pramonės ir prekybos ministerijos pagal kurią už du milijardus Komijos Respublika įsipareigojo pateikti Lietuvai naftos, dujų, akmens anglies, medienos ir kitų žaliavinių prekių, o Lietuva įsipareigojo patiekti Komijos Autonominei Respublikai už tą pačią sumą maisto produktų ir kitų lietuviškų gaminių. Suorganizavau pirmąją vieno milijardo dolerių pasaulinio banko paskolą Lietuvai. 1996 m. Seimui pristačiau masinio gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties namų renovavimo įdėją, dalyvavau Seimo tuo tikslu sudarytoje darbo grupėje. Nuo 1989m. iki 2014m. tuo pačiu metu dirbau medienos perdirbimo įmonės generaliniu direktoriumi. 2010–2011 m.m. teikiau Seimui pasiūlymus dėl teisinės sistemos tobulinimo, o 2011 m. gegužės mėnesį Seime organizavau konferencija, kurioje dalyvavo visa aukščiausioji teisinės sistemos valdžia, Teisėjų taryba ir LAT teisėjai. .2008 – 2009 m. Seimui ir Vyriausybei teikiau pakartotinį pasiūlymą dėl masininės gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties namų renovacijos. 2015–2016 m. Žemės ūkio produkcijos gamybos ir perdirbėjų asociacijos vice pirmininkas. 2015 m. dirbau Žemės ūkio ministerijos sudarytoje laikinojoje žemės ūkio produkcijos kainų tyrimo komisijoje. Teikiau pasiūlymus Seimui.