Griežtės politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolė
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
2019-12-03

Praėjusią savaitę Seimas priėmė įstatymų paketą, reglamentuojantį naują politinių partijų finansavimo tvarką.

Už politinės partijos ar kampanijos finansavimą, neturint tam teisės, numatoma administracinė atsakomybė ir neteisėtai auką suteikusiam asmeniui, ir auką suteikusio juridinio asmens vadovui bei kitam asmeniui, priėmusiam tokį sprendimą. Jeigu politinės kampanijos dalyvis panaudotų lėšas iš neleistinų, neteisėtų finansavimo šaltinių, Vyriausioji rinkimų komisija galės priimti sprendimą, kad tos  lėšos būtų pervestos į valstybės biudžetą.

Numatyta, kad politinės kampanijos dalyviai ne tik pajamas, bet išlaidas turės registruoti per 10 darbo dienų, tad iki rinkimų bus galima efektyviau vykdyti stebėseną, kontroliuoti, kaip laikomasi išlaidų limito. Nuo šiol bus skelbiamos ne tik politinės kampanijos finansavimo ataskaitos, kuriose informacija pateikiama pagal pajamų ir išlaidų grupes, bet politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiai, kiuriuose registruojamos visos operacijos.

Nuo kitų metų keičiasi ir politinės reklamos reguliavimas. Paprastėja politinei reklamai taikytinų įkainių pakeitimo tvarka, politinė reklama turės būti žymima ir nevykstant politinei kampanijai, taip pat Vyriausiajai rinkimų komisijai turės būti teikiami duomenys apie paskleistą reklamą ir ne kampanijų metu.

Politinių partijų įstatyme prevencijos tikslais nustatyta, kad nario mokestis, viršijantis 0,3 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį, mokamas tik banko pavedimu. Partijos turės skelbti narių, per metus sumokančių daugiau kaip 360 eurų nario mokesčio, sąrašus, ir nurodyti jų vardus, pavardes bei sumokėtą sumą. Politinės partijos, kurios gauna valstybės biudžeto asignavimus yra laikomos perkančiosiomis organizacijomis, savo interneto svetainėje jos turės skelbti visas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą sudarytas sutartis.

Politinių partijų įstatyme keičiasi ir partijų finansinė atskaitomybė, tai yra kartu su . metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu bus teikiama politinės partijos veiklos finansavimo ataskaita, kurioje nurodomi politinės partijos veiklos finansavimo šaltiniai ir išlaidos, taip pat informacija apie paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltiniai. Politinės partijos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos Vyriausiajai rinkimų komisijai jos nustatyta tvarka turės pateikti praėjusio kalendorinių metų ketvirčio politinės partijos banko sąskaitų išrašus.

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo pataisomis buvo padidintos komisijos galios, suteikiančios teisę reikalauti iš juridinių ir fizinių asmenų informacijos, kuri būtina tyrimams atlikti, taip pat suteikta teisė atlikti tokius tyrimus.

Š. m. lapkričio 28 dieną, Seimas taip pat pritarė Baudžiamojo kodekso pakeitimams nustatydamas administracinę ir baudžiamąją atsakomybes už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą. Kodekse įtvirtinta, kad tas, kas neteisėtai teikė lėšas ar kitokią paramą, kurių vertė viršija 500 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą, politinei partijai ar politinei kampanijai tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti arba šias lėšas ar paramą neteisėtai priėmė ar panaudojo politinės partijos ar politinės kampanijos veikloje, yra baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. Už šias veikas atsakys ir juridinis asmuo.

Šie pasikeitimai įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 dienos.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6528
El. p.: [email protected]