Numatomi rinkimai

 

2019 m. vasarį savivaldybių tarybų
2019 m. gegužę Respublikos Prezidento
2019 m. birželį rinkimai į Europos Parlamentą
2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo 
2023 m. pavasarį savivaldybių tarybų
2024 m. gegužę Respublikos Prezidento
2024 m. birželį rinkimai į Europos Parlamentą

Rinkimų datos nurodytos pagal dabar galiojančius įstatymus. Šios datos gali keistis dėl pirmalaikių Seimo ar Respublikos Prezidento rinkimų. 

Respublikos Prezidento rinkimai
Respublikos Prezidentas renkamas penkeriems metams. Respublikos Prezidento eiliniai rinkimai vykdomi paskutinį sekmadienį likus dviem mėnesiams iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos. Rinkimus skiria Lietuvos Respublikos Seimas.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 78, 80, 67 straipsniai

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Seimo nariai renkami ketveriems metams. Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais spalio mėnesio antrą sekmadienį.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55, 57 straipsniai

Savivaldybių tarybų rinkimai
Savivaldybių tarybų nariai renkami nariai renkami ketveriems metams. Savivaldybių tarybų rinkimus skiria Seimas.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnis, Lietuvos Respublikos Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1 straipsnis


Rinkimai į Europos Parlamentą
Europos Parlamento nariai renkami penkeriems metams. Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje vyksta sekmadienį, kuris yra tuo pačiu laikotarpiu, kai visose Europos Sąjungos valstybėse narėse vyksta rinkimai į Europos Parlamentą. Rinkimų datą skelbia Lietuvos Respublikos Seimas ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki nurodyto laikotarpio sekmadienio.
Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 8 straipsnis