Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektas „Rinkėjo puslapis“

 

Sistemos naudotojų vadovas

http://www.vrk.lt/media/images/vrk.logo.gif


Turinys

1          Įvadas. 4

2          Rinkimų dalyviai 4

2.1              Bendra informacija. 4

2.1.1     Prisijungimas per VIISP. 4

2.1.2     Atsijungimas nuo sistemos. 7

2.1.3     Paieška. 7

2.1.4     Filtravimas. 7

2.1.5     Puslapiavimas. 8

2.1.6     Statuso keitimas. 9

2.2              Profilis. 9

2.2.1     Profilio nustatymai 10

2.3              Žemėlapis. 13

2.4              Pranešimai 16

2.5              Apklausos. 19

2.5.1     Apklausų kūrimas. 19

2.5.2     Dalyvavimas apklausoje. 22

2.5.3     Apklausos rezultatų peržiūra apklausos autoriui 25

2.6              Užrašai 27

2.7              Parėmusių rinkėjų informacijos peržiūra. 28

2.8              Politinės kampanijos finansavimo duomenys. 29

2.9              El. dokumentai 31

2.9.1     Bendra informacija. 33

2.9.1.1     Dokumentų spausdinimas. 33

2.9.2     Rinkimai į Europos parlamentą. 33

2.9.2.1     Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 33

2.9.2.2     Partijos pareiškiniai dokumentai 39

2.9.2.3     Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašai 48

2.9.2.4     Rinkimų apylinkių komisijų narių sąrašai 50

2.9.2.5     Keliamų kandidatų sąrašas. 53

2.9.2.6     Kiekvieno keliamo kandidato pareiškiniai dokumentai 55

2.9.2.7     Stebėtojų sąrašai 63

2.9.2.8     Jungtinis (koalicijos) kandidatų sąrašas. 65

2.9.3     Respublikos Prezidento rinkimai 68

2.9.3.1     Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 68

2.9.3.2     Pretendento į kandidatus pareiškiniai dokumentai 72

2.9.3.3     Kandidato pareiškiniai dokumentai 75

2.9.3.4     Stebėtojų sąrašai 78

2.9.3.5     Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašai 81

2.9.3.6     Rinkimų apylinkių komisijų narių sąrašai 84

2.9.4     Seimo rinkimai 87

2.9.4.1     Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (politinė partija, išsikėlęs pats) 88

2.9.4.2     Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (politinė partija) 93

2.9.4.3     Partijos pareiškiniai dokumentai (politinė partija) 99

2.9.4.4     Keliamų kandidatų sąrašas daugiamandatėje rinkimų apygardoje (politinė partija) 108

2.9.4.5     Keliamų kandidatų sąrašai vienmandatėse rinkimų apygardose (politinė partija) 111

2.9.4.6     Jungtinis (koalicijos) kandidatų sąrašas (politinė partija) 114

2.9.4.7     Kiekvieno keliamo kandidato pareiškiniai dokumentai (politinė partija, išsikėlęs pats) 118

2.9.4.8     Stebėtojų sąrašai (politinė partija) 125

2.9.4.9     Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašai (politinė partija) 130

2.9.4.10     Rinkimų apylinkių komisijų narių sąrašai (politinė partija) 134

2.9.4.11     Įgaliojimas atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje. 138

2.9.4.12     Įgaliojimas atstovauti apygardos rinkimų komisijoje. 140

2.9.5     Savivaldybių tarybų rinkimai 143

2.9.5.1     Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 143

2.9.5.2     Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu  148

2.9.5.3     Partijos pareiškiniai dokumentai 152

2.9.5.4     Keliamų kandidatų sąrašas. 157

2.9.5.5     Kandidato pareiškiniai dokumentai 160

2.9.5.6     Stebėtojų sąrašai 166

2.9.5.7     Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašai 168

2.9.5.8     Rinkimų apylinkių komisijų narių sąrašai 172

2.10            Pažymos. 175

2.10.1     Pažymų užsakymas. 176

2.10.2     Atsakymo į pažymos užsakymą peržiūra. 178

 

 


1       Įvadas

2       Rinkimų dalyviai

Šiame dokumente yra pateikiama visa reikalinga informacija ir veiksmai sistemos naudotojams (rinkimų dalyviams) besinaudojantiems „Rinkėjo puslapio“ informacine sistema.

2.1    Bendra informacija

2.1.1                Prisijungimas per VIISP

Šiame skyriuje bus pateikiama informacija kaip neprisijungęs naudotojas gali prisijungti prie savo paskyros per VIISP.

Pav. 1

 

Dešiniame viršutiniame lango kampe paspaudus mygtuką „Prisijungti“ (Pav. 1) yra atidaromas prisijungimo prie sistemos langas. Norint prisijungti prie sistemos yra paspaudžiamas mygtukas Pavadinimu VIISP. Jį paspaudus yra atidaromas elektroninių valdžios vartų langas (Pav. 2), kuriame naudotojas gali pasirinkti vieną iš prisijungimo variantų:

·        Bankas

·        El. parašo naudotojams

·        Asmens tapatybės kortelė

·        Valstybės tarnautojo kortelė

Pav. 2

 

Bankas

Paspaudus mygtuką „Bankas“ yra atidaromas langas, kuriame galima pasirinkti įstaigą, per kurią naudotojas pageidauja identifikuotis (Pav. 3):

·        Swedbank

·         SEB

·         DNB

·         Danske Bank

·         Nordea

·         Citadele

·        Šiaulių bankas

·         Šiaulių bankas (verslui)

·         Medicinos bankas

·        Ūkio bankas

·        Lietuvos kredito unijas

Pav. 3

Naudotojas pasirenka įstaigą, per kurios sistemą nori identifikuotis (turi būti klientas). Atidaromas pasirinktos įstaigos prisijungimo langas. Naudotojui save identifikavus ir sutikus, kad jo duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė) bus perduoti RP, jis yra nukreipiamas į autentifikuotą RP dalį.

El. parašo naudotojams

Paspaudus mygtuką „El. parašo naudotojams“ yra atidaromas langas (Pav. 4), kuriame naudotojas gali pasirinkti kokiu būdu norima jungtis:

·        Skaitmeninio sertifikavimo centras

·         Registrų centras

·        Mobilaus ryšio operatorius

Pav. 4

Paspaudus ant norimo prisijungimo būdo, ,naudotojui yra atidaromas el. parašo autentifikavimo langas. Jame reikia suvesti visus reikalaujamus prisijungimo duomenis ir paspausti mygtuką prisijungti. Naudotojas nukreipiamas į autentifikuotą RP dalį.

 

Asmens tapatybės kortelė, Valstybės tarnautojo kortelė

Prieš norint jungtis su asmens tapatybės kortele arba valstybės tarnautojo kortele reikia įsitikinti, kad kompiuteryje yra sudiegta reikiama prisijungimo įranga. Tokiu būdu galite prisijungti tik tuo atveju, jei turite naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelę, išduotą ne anksčiau nei 2009 metais. Norint identifikuotis naudojantis el. parašu reikalaujama, kad:

Jeigu įranga yra sudiegta, paspaudus mygtuką „Asmens tapatybės kortelė“ arba „Valstybės tarnautojo kortelė“ yra atidaromas langas, kuriame yra mygtukas „Pasirinkite sertifikatą“. Paspaudus jį yra nuskaitomi kortelėje esantys sertifikatai, iš kurių galima pasirinkti vieną. Pasirinkus galiojantį sertifikatą, naudotojas nukreipiamas į autentifikuotą RP dalį.

Daugiau informacijos kaip jungtis per VIISP galima pamatyti vaizdo medžiagoje paspaudus šią nuorodą:

https://www.youtube.com/watch?v=Bq9GMv1B2uI

2.1.2                Atsijungimas nuo sistemos

Pav. 5

Prisijungęs Rinkimų dalyvis nuo sistemos yra atjungiamas dešiniajame lango kampe paspaudęs mygtuką Atsijungti (Pav. 5).

2.1.3                Paieška

Pav. 6

Paieška atliekama viršutinėje meniu juostoje paspaudus mygtuką, kuriame yra nupieštas padidinimo stiklas (Pav. 6). Paspaudus šį mygtuką atsiranda papildomas laukas. Jame reikia suvesti informaciją, kurios ieškoma ir paspausti „Enter“ klavišą.

2.1.4                Filtravimas

Sistemoje yra galimas duomenų filtravimas pagal įvairius parametrus. Filtre yra nurodomos visos reikšmės, kurios aktualios detaliam paieškos atlikimui (Pav. 7). Pavyzdžiui. Seimo narius galima filtruoti pagal Seimo nario rinkimų apygardą, Vardą, Pavardę, Miestą ir kt. parametrus:

Pav. 7

Duomenys yra filtruojami, kai paspaudžiamas mygtukas Filtruoti. Mygtukas Išvalyti reiškia, kad bus išvalyta visa į filtro laukus suvesta informacija.

Jeigu filtro lauke yra nurodoma juoda rodyklė (Seimo nario rinkimų apygarda, miestas ir kt,), vadinasi filtro reikšmė yra pateikiama iš sąrašo, reikia tik pradėti vesti. Lauko reikšmė yra pateikiama suvedus jau pirmą simbolį. Filtro laukuose, kuriuose nėra rodyklės, reikšmė yra pildoma rinkimų dalyvio (Pav. 8). Neteisingai suvedus duomenis ir paspaudus filtruoti yra išmetama reikšmė Nėra duomenų.

Pav. 8

2.1.5                Puslapiavimas

Jeigu įrašų sąrašas yra ilgas, įrašai yra išskaidomi į atskirus puslapius (Pav. 9).

Pav. 9

Lango dešiniame kampe galima pasirinkti kiek įrašų norima matyti lange. Galimos reikšmės yra 5, 10, 20 ir 50 (Pav. 10).

Pav. 10

 

2.1.6                Statuso keitimas

Rinkimų dalyvis gali būti ir rinkėju ir atvirkščiai. Statusą pasikeisti galima viršutinėje meniu juostoje kairiame kampe paspaudus šalia statuso esančios rodyklės ir pasirinkus statusą (Pav. 11).

Pav. 11

2.2    Profilis

Rinkimų dalyviui profilio informacija pasiekiama meniu juostoje Aš -> Mano profilis (Pav. 12).

Pav. 12

2.2.1                Profilio nustatymai

Mano profilyje pateikiama informacija apie Rinkimų dalyvį ir jo prisistatymas (Pav. 13).

Pav. 13

Paspaudus mygtuką pavadinimu „Redaguoti profilį“ yra atidaromas profilio redagavimo langas (Pav. 14).

Pav. 14

Atsidariusiame lange galima suvesti

·        Prisistatymą

·         kontaktinius duomenis

·        informaciją apie priėmimą

·        įdėti nuorodas į socialiniuose tinkluose esančius profilius

·        aprašyti politinius siekius ir patirti, nuveiktus darbus

Duomenys yra išsaugomi paspaudus mygtuką pavadinimu „Išsaugoti“. Paspaudus mygtuką „Atšaukti ir grįžti“ rinkimų dalyvis yra grąžinamas į savo profilio langą. Jeigu duomenys yra suvedami neteisingai, paspaudus mygtuką pavadinimu „Išsaugoti“ duomenys nėra išsaugomi, o prie neteisingai suvestų laukų yra išmetamos pastabos dėl kokių priežasčių laukas yra blogai įvestas.

Pastaba: savo profilį turi tik išrinkti arba šiuo metu renkami asmenys. Atstovai rinkimams, partijų pirmininkai ir pan. savo profilio neturi.

2.3    Žemėlapis

Rinkimų dalyvis gali matyti, kokių apylinkių rinkėjai gali jį išrinkti. Paspaudus meniu Aš -> Mano rinkėjai (Pav. 15):

Pav. 15

Yra atidaromas žemėlapis, kuriame pavaizduota yra kokių apylinkių rinkėjai gali balsuoti už kandidatą. Pavyzdyje už kandidatą gali balsuoti visos Lietuvos rinkėjai, kadangi rinkimuose į Europos parlamentą narius renka visos Lietuvos rinkėjai (Pav. 16).

Pav. 16

Žemėlapio vaizdavimas galimas ortografinis, mišrus, pagal savivaldybes, apylinkes ir apylinkių centrus.

Žemėlapį galima padidinti ar pamažinti paspaudus dešiniame apatiniame žemėlapio lange + arba – mygtukus

Kitų apygardų apylinkės paieška galima pagal Seimo apygardas ir Savivaldybes (Pav. 17).

Pav. 17

Pradėjus vesti, sistema pateikia pasirinkimus. Jeigu pasirinkimas nepateikiamas, vadinasi tokio apygarda, savivaldybė ar apylinkė neegzistuoja ir reikia pasitikslinti vedamus duomenis. Užpildžius laukus teisingai yra parodomas apylinkės adresas (Pav. 18).

Pav. 18

Paspaudus apylinkės ribose yra pateikiama visa su ja susijusi informacija:

·        apylinkės pavadinimas

·        apylinkės numeris

·        apylinkės adresas

·        telefono numeris (jeigu yra nurodytas)

·        el. pašto adresas (jei yra nurodytas)

Jeigu informacinis laukas, kuriame pateikiama apylinkės informacija „prasidengia“ su paieškos lauku, paieškos laukas yra paslepiamas (Pav. 19). Uždarius langą su informacija apie apylinkę paieškos laukai vėl rodomi.

Pav. 19

2.4    Pranešimai

Pranešimai yra pasiekiami iš meniu punkto Bendravimas -> Pranešimai. Prie meniu pavadinimo Bendravimas skaičius parodo, kiek yra gautų ir neperskaitytų pranešimų (Pav. 20).

Pav. 20

Nuėjus į pranešimus, atsidariusiame lange Rinkimų dalyvis mato visus gautus pranešimus, gali pažiūrėti išsiųstus (paspaudus mygtuką pavadinimu „Išsiųsti“) ir kurti naują pranešimą (paspaudus mygtuką pavadinimu „Kurti pranešimą“) (Pav. 21).

Pav. 21

Pranešimas yra perskaitomas ant jo paspaudus. Atsidariusiame lange yra pateikiama informacija kas yra siuntėjas, pranešimo tekstas. Taip pat yra galimybė atsakyti į pranešimą. Paspaudus mygtuką pavadinimu „Grįžti prie pranešimų“ Rinkimų dalyvis yra grąžinamas į pranešimų langą (Pav. 22).

Pav. 22

Paspaudus mygtuką pavadinimu „Atsakyti“ yra atidaromas atsakymo į pranešimą formulavimo langas, kuriame reikia suvesti atsakymo tekstą (Pav. 23). Paspaudus mygtuką pavadinimu „Siųsti“ pranešimas yra išsiunčiamas. Išsiųstas pranešimas yra matomas tarp išsiųstų pranešimų. Jei persigalvojama ir nenorima pranešimo išsiųsti, paspaudžiamas mygtukas pavadinimu „Atšaukti“.

Pav. 23

Paspaudus mygtuką pavadinimu „Kurti naują“ yra atidaromas naujo pranešimo kūrimo langas (Pav. 24).

Pav. 24

Pranešimo kūrimo lange parašoma laiško tema ir pats pranešimo tekstas. Adresatai nustatomi automatiškai – visi rinkimų dalyvio rinkėjai. Paspaudus mygtuką  „Siųsti“ pranešimas yra išsiunčiamas bei atvaizduojamas išsiųstuose pranešimuose.

2.5    Apklausos

Rinkimų dalyvis gali dalyvauti jau sukurtoje apklausoje ir pats kurti apklausas.

Apklausos yra meniu punkte „Bendravimas -> Apklausos“ (kai norima sudalyvauti jau sukurtoje apklausoje) arba „Bendravimas -> Apklausų kūrimas“ (kai norima sukurti naują apklausą) (Pav. 25).

Pav. 25

2.5.1                Apklausų kūrimas

Nauja apklausa kuriama apklausų kūrimo lange paspaudus mygtuką „Kurti naują apklausą“ (Pav. 26).

Pav. 26

Atsidariusiame apklausos kūrimo lange (Pav. 27):

Pav. 27

Reikia nurodyti apklausos pavadinimą, galiojimo laiką ir suvesti klausimus.

Apklausos gavėjai yra nustatomi automatiškai – visi rinkimų dalyvio rinkėjai.

Naujas klausimas yra pridedamas paspaudus mygtuką „Pridėti klausimą“. Pridedamų klausimų skaičius nėra ribojamas (Pav. 28).

Pav. 28

Klausimas yra įvedamas laisva forma. Atsakymų pasirinkimui reikia rinktis vieną iš tipų:

·        galima rinktis tik vieną atsakymą – reiškia, kad dalyvaujantis apklausoje negali pažymėti daugiau nei vieno varianto

·        galima rinktis kelis atsakymus – reiškia, kad dalyvaujantis apklausoje gali pažymėti kelis variantus

·        tekstas – reiškia, kad dalyvaujantis apklausoje turi suvesti tekstą laisva forma.

Pasirinkus vieną iš variantų „Galima rinktis tik vieną atsakymą“ arba „Galima rinktis kelis atsakymus“ atidaromi laukai, kuriuose reikia suvesti atsakymus. Naujas atsakymas yra suvedamas paspaudus „Spausti norint pridėti atsakymą“, o pašalinamas šalia atsakymo paspaudus mygtuką pavadinimu „Ištrinti atsakymą“ (X). Atsakymus vietomis galima keisti, šalia X mygtuko paspaudus ant neryškaus kvadrato mygtuko ir tempiant („Drag & drop”).

Pav. 29

Jeigu suvesto klausimo su atsakymais nenorima skelbti apklausoje, juos galima ištrinti šalia klausimo paspaudus mygtuką pavadinimu „Ištrinti klausimą su atsakymais“ (šiukšlių dėžė).

Apklausa paskelbiama paspaudus mygtuką pavadinimu „Paskelbti apklausą“. Jeigu vedant apklausą buvo užpildyti ne visi laukai, apklausa nėra paskelbiama ir išmetama pastaba „Pateiktuose duomenyse yra klaidų”. Prie nepilnai užpildytų ar neužpildytų laukų atsiranda pastaba ką reikia suvesti, kad duomenys būtų teisingi arba neužpildyti būtini užpildyti laukai apibrėžiami raudonu rėmeliu (Pav. 30):

Pav. 30

Mygtukas pavadinimu „Saugoti“ reiškia, kad naudotojas gali pratęsti apklausos pildymą vėliau, suvesti duomenys bus išsaugoti. Jeigu vedant apklausą buvo užpildyti ne visi laukai, apklausa nėra išsaugoma ir išmetama pastaba „Pateiktuose duomenyse yra klaidų”. Prie nepilnai užpildytų ar neužpildytų laukų atsiranda pastaba ką reikia suvesti, kad duomenys būtų teisingi arba neužpildyti būtini užpildyti laukai apibrėžiami raudonu rėmeliu.

Paspaudus mygtuką „Grįžti“ yra grįžtama į apklausos langą.

2.5.2                Dalyvavimas apklausoje

Naudotojas mato jam skirtas apklausas „Bendravimas -> Apklausos“ dalyje (Pav. 31)

Pav. 31

Dalyvauti pasirinktoje apklausoje gali paspaudęs ant norimos apklausos informacinio blokelio – atidaroma apklausos dalyvavimo forma (Pav. 32) arba rezultatai, jeigu apklausoje jau buvo sudalyvauta ar jos galiojimas pasibaigęs (Pav. 33).

Pav. 32

Pav. 33

 

2.5.3                 Apklausos rezultatų peržiūra apklausos autoriui

Apklausų rezultatai apklausų kūrėjams yra pasiekiami iš apklausų sąrašo, pasiekiamo „Bendravimas -> Apklausų kūrimas“ dalyje ir paspaudus ant pasirinktos apklausos mygtuko „Rezultatai“ (Pav. 34).

Pav. 34

 

Paspaudus mygtuką „Rezultatai“ galima peržiūrėti apklausos rezultatus ir nesudalyvavus joje.

Apklausos autorius gali peržiūrėti detalesnius apklausos rezultatus negu apklausos dalyvis (Pav. 35). Jam papildomai yra pateikiamas apklausos dalyvių pateiktų tekstinių atsakymų sąrašas prie kiekvieno iš tokio tipo klausimų.

Pav. 35

 

2.6    Užrašai

Užrašai yra pasiekiami iš meniu Bendravimas -> Užrašai (Pav. 36):

Pav. 36

 

Naujas užrašas kuriamas paspaudus mygtuką Pridėti užrašą (Pav. 37).

 

Pav. 37

Norint sukurti naują užrašą reikia suvesti jo pavadinimą, tekstą ir paspausti mygtuką Saugoti užrašą. Paspaudus mygtuką Atšaukti ir grįžti suvesta informacija išsaugoma nebus, Rinkimų dalyvis bus grąžinamas į pagrindinį užrašų langą.

Užrašas yra ištrinamas šalia užrašo pavadinimo paspaudus mygtuką X ištrinti užrašą. Jau išsaugotus užrašus galima koreguoti. Užrašas koreguojamas paspaudus šalia jo pavadinimo esantį mygtuką keisti užrašą (Pieštuką).

2.7    Parėmusių rinkėjų informacijos peržiūra

Rinkimų dalyvis gali peržiūrėti informaciją, kokie rinkėjai parėmė jo kandidatūrą bet kokiuose rinkimuose.

Meniu punkte „Rinkimai“, reikia pasirinkti rinkimus, kuriuose kandidatuoja/kandidatavo rinkimų dalyvis (Pav. 38).

Pav. 38

Atsidariusiuose rinkimuose reikia pasirinkti kokios datos rinkimai domina paspaudžiant ant vieno iš kvadratėlių (Pav. 39):

Pav. 39

 

Kairiame meniu pasirinkus punktą pavadinimu „Mane parėmusių rinkėjų informacija“ yra pateikiama informacija apie visus parėmusius asmenis: parėmimo data, vardas su pavarde, dokumento numeris, gimimo data ir gyvenamoji vieta. Paspaudus ant excel ikonos, galima atsisiųsti informaciją apie parėmusius asmenis excel formatu (Pav. 40).

Pav. 40

2.8    Politinės kampanijos finansavimo duomenys

Rinkimų dalyvis gali peržiūrėti politinės kampanijos finansavimo duomenis.

Meniu punkte „Rinkimai“ reikia pasirinkti rinkimus, kuriuose kandidatuoja/kandidatavo rinkimų dalyvis (Pav. 41).

Pav. 41

Atsidariusiuose rinkimuose reikia pasirinkti kokios datos rinkimai domina paspaudžiant ant vieno iš kvadratėlių (Pav. 42):

Pav. 42

Kairiame meniu pasirinkus punktą pavadinimu „Politinės kampanijos finansavimo duomenys“ yra pateikiama informacija apie gautą paramą: data, tipas, suma, skolos įsipareigojimai, būklė, aukotojas/paslaugų teikėjas ir lėšų suma/paskirtis. Pabaigoje pateikiama bendra finansavimo suma ir skolos įsipareigojimai (Pav. 43).

Pav. 43

2.9    El. dokumentai

El. dokumentų pateikimas galimas iš meniu „Paslaugos -> El. dokumentų pateikimas“ (Pav. 44):

Pav. 44

 

Atsidariusiame lange yra pateikiamas naudotojo pateiktų ir išsaugotų el. dokumentų sąrašas (Pav. 45).

Pav. 45

Sąrašas yra sudarytas iš šių duomenų:

·        El. dokumento sukūrimo data

·        Dokumento kodas

·        Paskutinės būsenos kitimo datos

·        Būsenos

·        Dokumentą pateikusios partijos, rinkimų komiteto pavadinimo

·        Kandidato, už kurį dokumentai teikiami, vardo ir pavardės

·        Apygardos pavadinimo ir nr., jeigu dokumentas, teikiamas konkrečiai savivaldybei (pvz.: savivaldybių tarybų rinkimuose)

·        Dokumento tipo kodo

·        Dokumento tipo pavadinimo

·        Pastabų, klaidų požymio

·        Priedų požymio

 

Dokumentų sąrašas gali būti filtruojamas pagal visus šiuos parametrus. Taip pat filtruoti galima ir pagal pasirinktą rinkimų tipą ar pavadinimą.

Dokumentų sąrašas yra puslapiuojamas.

Nepriklausomai nuo rinkimų tipo, visi pateikti el. dokumentai yra atvaizduojami viename (šiame) el. dokumentų sąraše.

Toliau pateikiamuose aprašymuose yra pateiktas kiekvieno tipo dokumentų pildymas ir pateikiamas bei veiksmų eiga bendram dokumentų pildymo kontekste kiekvienam rinkimų tipui atskirai.

2.9.1                Bendra informacija

2.9.1.1         Dokumentų spausdinimas

Bet kurį sistemoje pildomą dokumentą naudotojas gali atsispausdinti pdf formatu. Tai vykdoma pasirinkto dokumento dešiniame kampe paspaudus mygtuką  - bus suformuota patvirtintos formos pdf formato byla, užpildyta naudotojo pateikta informacija.

2.9.2                Rinkimai į Europos parlamentą

Norintys dalyvauti rinkimuose į Europos parlamentą gali pateikti sekančius dokumentus, dokumentų grupes:

·        Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu

·        Partijos pareiškiniai dokumentai

·        Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašai

·        Rinkimų apylinkių komisijų narių sąrašai

·        Keliamų kandidatų sąrašas

·        Kiekvieno keliamo kandidato pareiškiniai dokumentai

·        Stebėtojų sąrašai

·        Jungtinis (koalicijos) kandidatų sąrašas

Kievieno dokumento kūrimas, teikimas ir kiti niuansai pateikti tolimesniuose skyriuose kiekvienam iš jų individualiai.

2.9.2.1         Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu

Dokumentas „Prašymas dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu“ yra pirmas dokumentas, kurį atstovas rinkimams turi pateikti, norėdamas gauti prieigą prie kitų pildytinų el. dokumentų.

Dokumentą galima pradėti kurti paspaudus mygtuką „Pateikti naują dokumentą“ ir pasirinktus „Prašymas dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu“ (Pav. 46)

Pav. 46

Paspaudus ant jo yra atidaroma prašymo forma (Pav. 47).

Pav. 47

Jeigu lauke yra suvesta neteisinga informacija paspaudus mygtuką „Išsaugoti el. dokumentą“ arba „Pateikti el. dokumentą“ atsiranda pranešimas, jog veiksmas nepavyko ir prie neteisingai/nepilnai užpildytų laukų pateikiami pranešimai.

Naudotojas gali prisegti reikalaujamus dokumentus paspaudus mygtuką „Prisegti bylą“:

Pav. 48

Pastaba: jeigu Pav. 48 nurodyta dalis yra nematoma arba ją norima paslėpti, naudotojas turi paspausti mygtuką.

Atsidaro dokumento prisegimo laukai, kuriuose reikia nurodyti bylos tipą ir pasirinkti norimą prisegti dokumentą.

Pav. 49

Bylos tipas yra:

·        Sutarties su iždininku nuorašas – papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

·        Iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

·        Dokumentas, kad yra atidaryta sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita – pasirinkus šią dokumento rūšį papildomai atsiranda laukai, kuriuose reikia/galima nurodyti:

§  išdavimo datą

§  banko pavadinimą

§  sąskaitos numerį

§  sąskaitos atidarymo datą

§  pažymis „Dokumentas sutampa suPažyma, kad lėšų sąskaitoje nėra“

Pav. 50

·        Pažyma, kad lėšų sąskaitoje nėra - pasirinkus šią dokumento rūšį papildomai atsiranda laukai, kuriuose reikia/galima nurodyti

§  išdavimo datą

§  banko pavadinimą

§  sąskaitos numerį

§  sąskaitos atidarymo datą

Pav. 51

·        Politinės kampanijos dalyvio patikrinimo su audito įmone nuorašas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

·        Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

·        Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

Paspaudus mygtuką atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pridedamą dokumentą iš Jūsų kompiuteryje esančių dokumentų.

Visi prisegti dokumentai yra atvaizduojami prisegtų dokumentų sąraše:

Pav. 52

Prisegtus dokumentus galima peržiūrėti/pakoreguoti paspaudus ant pasirinktos eilutės (Pav. 52):

·        galima šalinti prisegtą dokumentą paspaudus ant mygtuko pavadinimu „Šalinti“ (Pav. 53-1)

·        peržiūrėti dokumentą paspaudus ant pačios dokumento bylos (Pav. 53-2)

·        uždaryti pasirinktos prisegto bylos peržiūrą (Pav. 53-3)

Pav. 53

Ir automatiškai pažymima varnelė prie dokumento tipo, kuris yra prisegtas, formos apačioje:

Pav. 54

Dokumentas yra pateikiamas tik paspaudus mygtuką „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, o pildymą bus galima pratęsti vėliau. Norint nutraukti dokumento pildymą ir nenorint išsaugoti suvestos informacijos reikia paspausti mygtuką „Atšaukti ir grįžti“.

Pastaba: kol Vyriausioji rinkimų komisija nepatvirtino šio dokumento, naudotojas neturi teisės pildyti kitų el. dokumentų tipų.

2.9.2.2         Partijos pareiškiniai dokumentai

Dokumento „Partijos pareiškiniai dokumentai“ yra sugeneruojama automatiškai, kai VRK patvirtina el. dokumentą „Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu“ (detaliau žr. 3.9.1.1 Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu)

Pav. 55

Paspaudus ant šios eilutės dokumentų sąraše yra atidaroma dokumento pildymo forma (Pav. 55).

Pav. 56

Dokumentas susideda iš šių dalių:

·        Prisegami dokumentai

·        Pagrindinis

·        Pareiškimas

·        Įgaliojimas atstovui rinkimams atstovauti Vyriausioje rinkimų komisijoje

·        Įgaliojimas atstovauti partijai ir jos keliamiems kandidatams savivaldybių rinkimų komisijoje

·        Prašymas grąžinti rinkimų užstatą

·        Informacija apie gautas ir turimas lėšas

Dokumento antraštė matoma ir galimybė prisegti bylą yra nepriklausomai nuo to, kokioje dokumento dalyje yra naudotojas. Antraštės informacija yra pildoma automatiškai ir naudotojo nekeičiama.

Pav. 57

Naudotojas gali prisegti reikalaujamus dokumentus paspaudus mygtuką „Prisegti bylą“:

Pav. 58

Pastaba: jeigu Pav. 58 nurodyta dalis yra nematoma arba ją norima paslėpti, naudotojas turi paspausti mygtuką.

Atsidaro dokumento prisegimo laukai, kuriuose reikia nurodyti bylos tipą ir pasirinkti norimą prisegti dokumentą.

Pav. 59

Bylos tipas yra:

·        Partijos logotipas – papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

·        Registracijos dokumentų nuorašas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

·        Rinkimų užstatas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

·        Partijos programa - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

·        Rinkimų programa - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

Paspaudus mygtuką atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pridedamą dokumentą iš Jūsų kompiuteryje esančių dokumentų.

Visi prisegti dokumentai yra atvaizduojami prisegtų dokumentų sąraše:

Pav. 60

Prisegtus dokumentus galima peržiūrėti/pakoreguoti paspaudus ant pasirinktos eilutės:

·        galima šalinti prisegtą dokumentą paspaudus ant mygtuko pavadinimu „Šalinti“ (Pav. 61-1)

·        peržiūrėti dokumentą paspaudus ant pačios dokumento bylos (Pav. 61-2)

·        uždaryti pasirinktos prisegto bylos peržiūrą (Pav. 61-3).

Pav. 61

Pagrindinis

Pagrindinė dokumento dalis yra suvestinė informacijos apie pildomas dokumento sudedamasis dalis. Varnelės prie atitinkamos prisegamos bylos ar dokumento yra uždedamos automatiškai ir naudotojo nėra koreguojamos.

Pav. 62

Pareiškimas

Pareiškimo dalyje rašomas pareiškimo tekstas ir vietovė. Laukai pildomi laisva forma. Pakeitimai išsaugomi mygtuko „Išsaugoti el. dokumentą“ paspaudimu.

Pav. 63

Įgaliojimas atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje

Skyriuje „Įgaliojimas atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje“ suvedami asmens, kuris atstovaus organizaciją rinkimams VRK, duomenys. Reikia užpildyti asmens vardą su pavarde, kodą, telefono numerį, el. pašto adresą ir nutarimo vietą.

Pav. 64

Duomenų patikra vykdoma dokumento saugojimo metu (mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“).

Įgaliojimas atstovauti partijai ir jos keliamiems kandidatams savivaldybių rinkimų komisijose

Asmenys, kurie yra įgalioti atstovauti partijai ir jos keliamiems kandidatams savivaldybių rinkimų kompanijoje suvedami skyriuje „Įgaliojimas atstovauti partijai ir jos keliamiems kandidatams savivaldybių rinkimų komisijoje“.

Naujas narys vedamas iš sąrašo pasirinkant apygardą, nurodant jo vardą, pavarde ir asmens kodą bei paspaudus mygtuką „Pridėti“ (Pav. 65-1). Sąraše esantis narys gali būti šalinamas iš sąrašo paspaudus „x“ mygtuką (Pav. 65-2) sąrašo dešinėje pusėje.

Pav. 65

Duomenų patikra vykdoma pridedant kiekvieną naują įrašą. Dokumentas išsaugomas mygtuko „Išsaugoti el. dokumentą“ paspaudimu.

 

Prašymas grąžinti rinkimų užstatą

Naudotojas turi užpildyti visus pildytinus laukus: adresą, telefoną, el. paštą, banką, sąskaitos numerį ir prašymo vietą.

Pav. 66

Duomenų patikra vykdoma dokumento saugojimo metu (mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“).

Informacija apie gautas ir turimas lėšas

Visa informacija apie gautas ir turimas lėšas suvedama skyriuje „Informacija apie gautas ir turimas lėšas“. Informacija apie lėšas pateikiama pagal partijas ir lėšų buvimo vietą. Užpildžius laukus duomenys pridedami paspaudus mygtuką „Pridėti“. Suvesti duomenys pašalinami paspaudus mygtuką „x“ esantį šalia sumos.

Pav. 67

Duomenų patikra vykdoma pridedant kiekvieną naują įrašą. Dokumentas išsaugomas mygtuko „Išsaugoti el. dokumentą“ paspaudimu.

Partijos pareiškinių dokumentų pateikimas

Dokumentas yra pateikiamas tik paspaudus mygtuką „Pateikti el. dokumentą“ (Pav. 68) iš skyriaus „Pagrindinis“.

Pav. 68

 

2.9.2.3         Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašai

Dokumentą galima pradėti kurti paspaudus mygtuką „Pateikti naują dokumentą“ ir pasirinktus „Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašai“ (Pav. 69)

Pav. 69

Paspaudus atidaroma dokumento kūrimo forma (Pav. 70):

Pav. 70

Suvedus pildytinus laukus ir paspaudus mygtuką „Pridėti“ narys yra pridedamas į bendrą sąrašą.

Jeigu vedamoje formoje yra klaidų, naujas įrašas pridedamas nebus. Prie neteisingai suvestų laukų bus rodomi klaidų pranešimai.

Pav. 71

Dokumentas yra pateikiamas paspaudus mygtuką „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, o pildymą bus galima pratęsti vėliau.

2.9.2.4         Rinkimų apylinkių komisijų narių sąrašai

Dokumentą galima pradėti kurti paspaudus mygtuką „Pateikti naują dokumentą“ ir pasirinktus „Rinkimų apylinkių komisijų narių sąrašai“ (Pav. 72)

Pav. 72

Paspaudus atidaroma dokumento kūrimo forma (Pav. 73):

Pav. 73

Pasirinkus apygardą yra atidaromi likę pildytino formos laukai (Pav. 74).

Pastaba: nurodžius apygardą, ją pakeisti bus galima tik pašalinant visą išsaugotą informaciją.

Pav. 74

Suvedus pildytinus laukus ir paspaudus mygtuką „Pridėti“ narys yra pridedamas į bendrą sąrašą.

Jeigu vedamoje formoje yra klaidų, naujas įrašas pridedamas nebus. Prie neteisingai suvestų laukų bus rodomi klaidų pranešimai.

Pav. 75

Dokumentas yra pateikiamas paspaudus mygtuką „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, o pildymą bus galima pratęsti vėliau.

 

2.9.2.5         Keliamų kandidatų sąrašas

Dokumentas yra pateikiamas paspaudus mygtuką „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, o pildymą bus galima pratęsti vėliau.

Pav. 76

Paspaudus ant šios eilutės dokumentų sąraše yra atidaroma dokumento pildymo forma (Pav. 76).

 

Naudotojas turi suvesti kandidato vardą, pavardę ir asmens kodą bei paspausti mygtuką „Pridėti kandidatą“.

Pav. 77

Kandidatas šalinamas kandidato eilutėje dešinėje pusėje paspaudus mygtuką „x“ (Pav. 78).

Pav. 78

Taip pat privalu nurodyti sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas šis kandidatų sąrašas (Pav. 79).

Pav. 79

 

Mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, o pildymą bus galima pratęsti vėliau. Taip pat kiekvienam kandidatui, esančiam kandidatų sąraše, yra suteikiamas rinkimų dalyvio statusas sistemoje (gali prie sistemos jungtis kaip rinkimų dalyvis) bei sugeneruojami kandidato pareiškinių dokumentų paketai – detaliau žr. 3.9.2.6 Kiekvieno keliamo kandidato pareiškiniai dokumentai.

Dokumentas yra pateikiamas paspaudus mygtuką „Pateikti el. dokumentą“. Kartu su dokumentu „Keliamų kandidatų sąrašas“ yra pateikiami ir visų kandidatų, esančių šiame kandidatų sąraše, pareiškinių dokumentų paketai, tad prieš teikiant reiktų atkreipti dėmesį į užpildytas/neužpildytas jų dalis – varneles prie dokumentų pavadinimų.

2.9.2.6         Kiekvieno keliamo kandidato pareiškiniai dokumentai

Kiekvieno keliamo kandidato pareiškiniai dokumentai yra sugeneruojami automatiškai išsaugojus dokumentą „Keliamų kandidatų sąrašas“ (detaliau žr. 3.9.2.5 Keliamų kandidatų sąrašas). Šie dokumentai gali būti pildomi atstovo rinkimams arba kiekvieno keliamo kandidato individualiai.

Pav. 80

 

Paspaudus ant dokumento eilutės (Pav. 80) yra atidaroma pildymo forma.

Pav. 81

Dokumentas susideda iš šių dalių:

·        Prisegami dokumentai

·        Pagrindinis

·        Sutikimas

·        Anketa

·        Pajamų deklaracijos išrašas

·        Turto deklaracijos išrašas

·        Privačių interesų deklaracija

·        Pasižadėjimas

Dokumento antraštė matoma ir galimybė prisegti bylą yra nepriklausomai nuo to, kokioje dokumento dalyje yra naudotojas. Antraštės informacija yra pildoma automatiškai ir naudotojo nekeičiama.

Pav. 82

Naudotojas gali prisegti reikalaujamus dokumentus paspaudus mygtuką „Prisegti bylą“:

Pav. 83

Pastaba: jeigu Pav. 83 nurodyta dalis yra nematoma arba ją norima paslėpti, naudotojas turi paspausti mygtuką.

Atsidaro dokumento prisegimo laukai, kuriuose reikia nurodyti bylos tipą ir pasirinkti norimą prisegti dokumentą.

Pav. 84

Bylos tipas yra:

·        Autobiografija – papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

·        Fotonuotrauka - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

·        Fotonuotrauka plakatui - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

Paspaudus mygtuką atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pridedamą dokumentą iš Jūsų kompiuteryje esančių dokumentų.

Visi prisegti dokumentai yra atvaizduojami prisegtų dokumentų sąraše:

Pav. 85

Prisegtus dokumentus galima peržiūrėti/pakoreguoti paspaudus ant pasirinktos eilutės:

·        galima šalinti prisegtą dokumentą paspaudus ant mygtuko pavadinimu „Šalinti“ (Pav. 86-1)

·        peržiūrėti dokumentą paspaudus ant pačios dokumento bylos (Pav. 86-2)

·        uždaryti pasirinktos prisegto bylos peržiūrą (Pav. 86-3).

Pav. 86

Pagrindinis

Pagrindinė dokumento dalis yra suvestinė informacijos apie pildomas dokumento sudedamasis dalis. Varnelės prie atitinkamos prisegamos bylos ar dokumento yra uždedamos automatiškai ir nautodojo nėra koreguojamos.

Naudotojas taip pat privalo patvirtinti, kad sutinka, jo sistema gautų duomenis iš VMI.

Pav. 87

Sutikimas

Sutikime naudotojas turi pažymėti patvirtinimą, kad sutinka būti iškeltas (-a) kandidatu (-e) rinkimuose į Europos Parlamentą. Šioje dalyje visa informacija supildoma automatiškai ir naudotojo nėra koreguojama.

Pav. 88

Duomenų patikra vykdoma dokumento saugojimo metu (mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“).

 

Anketa

Skyriuje „Anketa“ naudotojas turi suvesti asmeninę informaciją ir pateikti atsakymus į įstatymo tvarka nustatytus klausimus.

Pav. 89

Anketoje esantis mygtukas su pliuso ženklu reiškia, kad suvedus informaciją ir jį paspaudus duomenys automatiškai bus perkeliami į reikiamas eilutes.

Pav. 90

Duomenų patikra vykdoma kiekvieno „+“ mygtuko paspaudimu (naujų įrašų pridėjimas į sąrašą) bei dokumento saugojimo metu (mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“).

 

Pajamų deklaracijos išrašas

 

Skyriuje “Pajamų deklaracijos išrašas” pateikiama naudotojo dekraruotų pajamų informacija pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis. Duomenys yra nekeičiami.

 

Turto deklaracijos išrašas

 

Skyriuje “Turto deklaracijos išrašas” pateikiama informacija apie naudotojo deklaruotą turą pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis. Duomenys yra nekeičiami.

 

Privačių interesų deklaracija

 

Skyriuje “Privačių interesų deklaracija” pateikiama naudotojo privačių interesų deklaracijos duomenys pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis. Duomenys yra nekeičiami.

 

Pasižadėjimas

Skyriuje „Pasižadėjimas“ naudotojas turi patvirtinti, kad laikysis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis.

Pav. 91

Duomenų patikra vykdoma dokumento saugojimo metu (mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“).

 

Šis dokumentų paketas Vyriausiajai rinkimų komisijai atskirai neteikiamas, pateikimas vykdomas kartu su kitų keliamų kandidatų pareiškiniai dokumentais ir keliamų kandidatų sąrašų. Detaliau žr. 3.9.2.5. Keliamų kandidatų sąrašas.

2.9.2.7         Stebėtojų sąrašai

Dokumentą galima pradėti kurti paspaudus mygtuką „Pateikti naują dokumentą“ ir pasirinktus „Rinkimų apylinkių komisijų narių sąrašai“ (Pav. 92)

Pav. 92

Paspaudus atidaroma dokumento kūrimo forma (Pav. 93):

Pav. 93

Visų pirma reikia pasirinkti apygardą, kurios stebėtojų sąrašas yra pildomas. Pasirinkus apygardą pateikiami likę formos pildytini laukai: vardas, pavardė, asmens kodas (Pav. 94)

Pav. 94

Jeigu stebėtojas yra teikiamas ne visai apygardos teritorijai reikia pažymėti varnelę „Ne visoje apygardos teritorijoje“. Atsidariusiame lauke reikia išrinkti iš sąrašo apylinkę ir paspausti šalia eilutės esantį + ženklą. Galima suvesti tiek apylinkių, kiek reikia. Jeigu apylinke suvesta per klaidą, ją galima ištrinti šalia jos paspaudus X ženklą.

Pav. 95

Suvedus pildytinus laukus ir paspaudus mygtuką „Pridėti“ narys yra pridedamas į bendrą sąrašą.

Jeigu vedamoje formoje yra klaidų, naujas įrašas pridedamas nebus. Prie neteisingai suvestų laukų bus rodomi klaidų pranešimai.

Pav. 96

Dokumentas yra pateikiamas paspaudus mygtuką „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, o pildymą bus galima pratęsti vėliau.

2.9.2.8         Jungtinis (koalicijos) kandidatų sąrašas

Naudotojas įgyja teisę teikti el. dokumentą „Jungtinis (koalicijos) kandidatų sąrašas“ tik tuomet, kai Vyriausioji rinkimų komisija yra patvirtinusi el. dokumentą „Keliamų kandidatų sąrašas“.

Dokumentą galima pradėti kurti paspaudus mygtuką „Pateikti naują dokumentą“ ir pasirinktus „Jungtinis (koalicijos) kandidatų sąrašas“. Paspaudus atidaroma dokumento kūrimo forma (Pav. 97):

Pav. 97

Dokumentas yra ir gali būti formuojamas tik iš organizacijų, kurių keliamų kandidatų sąrašus Vyriausioji rinkimų komisija jau yra patvirtinus. Kandidatai, įtraukiami į sąrašą, taip pat turi būti šių organizacijų keliamų kandidatų sąrašuose.

Kandidatas ar partija šalinami kandidato ar partijos eilutėje dešinėje pusėje paspaudus „x“ mygtuką (Pav. 98).

Pav. 98

Taip pat privalu nurodyti sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas šis kandidatų sąrašas. Atstovų vardai su pavardėmis yra pildomi automatiškai ir naudotojo nėra koreguojami.

Pav. 99

Dokumentas yra pateikiamas paspaudus mygtuką „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, o pildymą bus galima pratęsti vėliau.

 

2.9.3                Respublikos Prezidento rinkimai

 

Su Respublikos Prezidento rinkimais susijusių dokumentų sąrašas yra:

1.      Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu

2.      Pretendento į kandidatus pareiškiniai dokumentai

3.      Kandidato pareiškiniai dokumentai

4.      Stebėtojų sąrašai

5.      Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašai

6.      Rinkimų apylinkių komisijų narių sąrašai

 

Dokumentų viršuje esanti antraštė yra užpildoma automatiškai, Rinkimų dalyviui nieko pildyti nereikia Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pavyzdyje apačioje esančios antraštės laukai skirtingame dokumente gali būti skirtingi (Pav. 100).

Pav.  100

2.9.3.1         Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu

Dokumentas yra patalpintas prie El. dokumentų formos Respublikos Prezidento rinkimams (Pav. 101).

Pav.  101

Jeigu prie pildytinų laukų yra rodyklės, vadinasi reikšmes reikia pasirinkti iš sąrašo. Jei rodyklių nėra, reikšmės pildomos laisva forma. Jeigu lauke yra informacija suvesta neteisinga paspaudus mygtuką pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ arba „Pateikti el. dokumentą“ atsiranda pranešimas jog veiksmas nepavyko ir prie neteisingai/nepilnai užpildytų laukų pateikiami pranešimai.

Jeigu Rinkimų dalyvis nori prisegti dokumentą, jam reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Prisegti bylą“ (Pav. 102):

Pav.  102

Atsidaro dokumento prisegimo laukai, kuriuose reikia nurodyti bylos tipą ir pasirinkti norimą prisegti dokumentą (Pav. 103).

Pav.  103

 

Bylos tipas yra:

1.      Sutarties su iždininku nuorašas – papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

2.      Iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

3.      Dokumentas, kad yra atidaryta sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita – pasirinkus šią dokumento rūšį papildomai atsiranda laukai, kuriuose reikia nurodyti išdavimo datą, banko pavadinimą, sąskaitos numerį, sąskaitos atidarymo datą ir pažymėti, kad dokumentas sutampa su Pažyma, kad lėšų sąskaitoje nėra (Pav. 104).

Pav.  104

.

4.      Pažyma, kad lėšų sąskaitoje nėra - pasirinkus šią dokumento rūšį papildomai atsiranda laukai, kuriuose reikia nurodyti išdavimo datą, banko pavadinimą, sąskaitos numerį, sąskaitos atidarymo datą ir pažymėti, kad dokumentas sutampa su Pažyma, kad lėšų sąskaitoje nėra (Pav. 105).

Pav.  105

5.      Politinės kampanijos dalyvio patikrinimo su audito įmone nuorašas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

6.      Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

7.      Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

Paspaudus mygtuką Pasirinkti bylą, atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pridedamą dokumentą iš Jūsų kompiuteryje esančių dokumentų.

Visi prisegti dokumentai yra atvaizduojami prisegtų dokumentų sąraše:

Ir automatiškai pažymima varnelė prie dokumento rūšies, kuri yra prisegta formos apačioje (Pav. 106):

Pav.  106

Dokumentas yra pateikiamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, kurio pildymą bus galima pratęsti vėliau. Rinkimų dalyviui norint nutraukti dokumento pildymą nenorint išsaugoti suvestos informacijos reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“.

2.9.3.2         Pretendento į kandidatus pareiškiniai dokumentai

Dokumentas yra patalpintas prie El. dokumentų formos Respublikos Prezidento rinkimams (Pav. 107).

Pav.  107

Jeigu prie pildytinų laukų yra rodyklės, vadinasi reikšmes reikia pasirinkti iš sąrašo. Jei rodyklių nėra, reikšmės pildomos laisva forma. Jeigu lauke yra informacija suvesta neteisinga paspaudus mygtuką pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ arba „Pateikti el. dokumentą“ atsiranda pranešimas jog veiksmas nepavyko ir prie neteisingai/nepilnai užpildytų laukų pateikiami pranešimai.

Jeigu Rinkimų dalyvis nori prisegti dokumentą, jam reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Prisegti bylą“ (Pav. 108):

Pav.  108

Atsidaro dokumento prisegimo laukai, kuriuose reikia nurodyti bylos tipą ir pasirinkti norimą prisegti dokumentą (Pav. 109).

Pav.  109

Bylos tipas yra:

1.      Autobiografija – papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

2.      Fotonuotrauka - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

3.      Fotonuotrauka plakatui - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

Paspaudus mygtuką Pasirinkti bylą, atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pridedamą dokumentą iš Jūsų kompiuteryje esančių dokumentų.

Visi prisegti dokumentai yra atvaizduojami prisegtų dokumentų sąraše (Pav. 110):

Pav.  110

Ir automatiškai pažymima varnelė prie dokumento rūšies, kuri yra prisegta formos apačioje (Pav. 111):

Pav.  111

Dokumentas yra pateikiamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, kurio pildymą bus galima pratęsti vėliau. Rinkimų dalyviui norint nutraukti dokumento pildymą nenorint išsaugoti suvestos informacijos reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“.

2.9.3.3         Kandidato pareiškiniai dokumentai

Dokumentas yra patalpintas prie El. dokumentų formos Respublikos Prezidento rinkimams.

Kandidato pareiškiniai dokumentai susideda iš šių skyrių:

1.      Pagrindinio.

2.      Anketa apie ryšius su užsienio specialiosiomis tarnybomis.

3.      Pajamų deklaracijos išrašas.

4.      Turto deklaracijos išrašas.

5.      Privačių interesų deklaracija.

6.      Patikėtinių sąrašas.

Pagrindiniame skyriuje yra prisegami dokumentai ir pateikiama informacija kokie duomenys yra pateikti (Pav. 112).

Pav.  112

Dokumentas yra prisegamas paspaudus mygtuką pavadinimu „Prisegti bylą“ (Pav. 113).

Pav.  113

Jį paspaudus atsidaro bylos prisegimo laukai, kuriuose reikia nurodyti prisegamos bylos tipą ir prisegti bylą, esančią Jūsų kompiuteryje (Pav. 114).

Pav.  114

Bylos tipas yra:

1.      Autobiografija – papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

2.      Fotonuotrauka - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

3.      Fotonuotrauka plakatui - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

Paspaudus mygtuką Pasirinkti bylą, atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pridedamą dokumentą iš Jūsų kompiuteryje esančių dokumentų.

Visi prisegti dokumentai yra atvaizduojami prisegtų dokumentų sąraše (Pav. 115):

Pav.  115

Taip pat automatiškai pažymima varnelė prie dokumento rūšies, kuri yra prisegta formos apačioje (Pav. 116):

Pav.  116

Skyriuje Anketa apie ryšius su užsienio specialiosiomis tarnybomis Rinkimų dalyviui reikia tik atsakyti į klausimą Ar turite ką nurodyti vykdydamas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus? pažymint akutę Taip arba Ne. Visa kita informacija (vardas, pavardė, asmens kodas) yra užpildoma automatiškai ir Rinkimų dalyvio nėra koreguojama (Pav. 117).

Pav.  117

 

Dokumentas yra pateikiamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, kurio pildymą bus galima pratęsti vėliau. Rinkimų dalyviui norint nutraukti dokumento pildymą nenorint išsaugoti suvestos informacijos reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“.

2.9.3.4         Stebėtojų sąrašai

Dokumentas yra patalpintas prie Dokumentai.

Dokumentas atidaromas paspaudus ant jo eilutės. Visų pirma reikia pasirinkti apygardą, kurios stebėtojų sąrašas yra pildomas.

Pasirinkus apygardą yra atidaromos stebėtojų nario pildymo eilutės. Taip pat matomas jau suvestų narių sąrašas.

Naujas narys yra suvedamas suvedus jo vardą, pavardę ir asmens kodą. Jei yra pažymima varnelė prie Ne visoje apygardos teritorijoje, tada atsiranda papildomos eilutės, kuriose reikia įvesti apylinkės pavadinimą. Laukelyje pradėjus vesti apylinkės pavadinimą, programa pateikia pasirinkimo variantus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įvesta apylinkė išsaugoma tik paspaudus + mygtuką dešinėje laukelio pusėje. Priešingu atveju apylinkė bus neišsaugoma.

Naujas narys yra įvedamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pridėti“. Jeigu duomenys suvesti neteisingai, naujas narys yra nepridedamas, o prie neteisingai suvestų laukų yra parašyta pastaba kas yra suvesta blogai.

Naujas narys į sąrašus yra įtraukiamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, kurio pildymą bus galima pratęsti vėliau. Rinkimų dalyviui norint nutraukti dokumento pildymą nenorint išsaugoti suvestos informacijos reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“.

Stebėtojų sąrašą galima atsisiųsti PDF formatu. Dešiniajame dokumento kampe reikia paspausti ant PDF ikonėlės.

2.9.3.5         Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašai

Dokumentas yra patalpintas prie Dokumentai.

Dokumentas atidaromas paspaudus ant jo eilutės.

Naujas narys yra suvedamas užpildžius visus pildytinus laukus. Jeigu prie lauko yra rodyklė, vadinasi reikšmė turi būti pasirenkama iš sąrašo. Jeigu rodyklės nėra – laukas pildomas tekstu Rinkimų dalyvio. Naujas narys yra įvedamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pridėti“. Jeigu duomenys suvesti neteisingai, naujas narys yra nepridedamas, o prie neteisingai suvestų laukų yra parašyta pastaba kas yra suvesta blogai.

Naujas narys į sąrašus yra įtraukiamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, kurio pildymą bus galima pratęsti vėliau. Rinkimų dalyviui norint nutraukti dokumento pildymą nenorint išsaugoti suvestos informacijos reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“.

Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašą galima atsisiųsti PDF formatu. Dešiniajame dokumento kampe reikia paspausti ant PDF ikonėlės.

2.9.3.6         Rinkimų apylinkių komisijų narių sąrašai

Dokumentas yra patalpintas prie Dokumentai.

Dokumentas atidaromas paspaudus ant jo eilutės.

Naujas narys yra suvedamas užpildžius visus pildytinus laukus. Jeigu prie lauko yra rodyklė, vadinasi reikšmė turi būti pasirenkama iš sąrašo. Jeigu rodyklės nėra – laukas pildomas tekstu Rinkimų dalyvio. Naujas narys yra įvedamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pridėti“. Jeigu duomenys suvesti neteisingai, naujas narys yra nepridedamas, o prie neteisingai suvestų laukų yra parašyta pastaba kas yra suvesta blogai.

Naujas narys į sąrašus yra įtraukiamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, kurio pildymą bus galima pratęsti vėliau. Rinkimų dalyviui norint nutraukti dokumento pildymą nenorint išsaugoti suvestos informacijos reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“.

Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašą galima atsisiųsti PDF formatu. Dešiniajame dokumento kampe reikia paspausti ant PDF ikonėlės.

2.9.4                Seimo rinkimai

 

Su Seimo rinkimais susijusių dokumentų sąrašas yra:

1.      Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (politinė partija, išsikėlęs pats)

2.      Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (politinė partija)

3.      Partijos pareiškiniai dokumentai (politinė partija)

4.      Keliamų kandidatų sąrašas daugiamandatėje rinkimų apygardoje (politinė partija)

5.      Keliamų kandidatų sąrašai vienmandatėse rinkimų apygardose (politinė partija)

6.      Jungtinis (koalicijos) kandidatų sąrašas (politinė partija)

7.      Kiekvieno keliamo kandidato pareiškiniai dokumentai (politinė partija, išsikėlęs pats)

8.      Stebėtojų sąrašai (politinė partija)

9.      Rinkimų apygardų komisijų narių sąrašai (politinė partija)

10.   Rinkimų apylinkių komisijų narių sąrašai (politinė partija)

11.   Įgaliojimas atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje

12.   Įgaliojimas atstovauti apygardos rinkimų komisijoje

 

Dokumentų viršuje esanti antraštė yra užpildoma automatiškai, Rinkimų dalyviui nieko pildyti nereikia Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pavyzdyje apačioje esančios antraštės laukai skirtingame dokumente gali būti skirtingi.

 

2.9.4.1         Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (politinė partija, išsikėlęs pats)

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (politinė partija, išsikėlęs pats) yra prie El. dokumentų formos -> Dokumentai paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti naują dokumentą“ ir pasirinkti Stebėtojų sąrašas.

Paspaudus ant jo yra atidaroma prašymo forma.

Jeigu prie pildytinų laukų yra rodyklės, vadinasi reikšmes reikia pasirinkti iš sąrašo. Jei rodyklių nėra, reikšmės pildomos laisva forma. Jeigu lauke yra informacija suvesta neteisinga paspaudus mygtuką pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ arba „Pateikti el. dokumentą“ atsiranda pranešimas jog veiksmas nepavyko ir prie neteisingai/nepilnai užpildytų laukų pateikiami pranešimai.

Jeigu Rinkimų dalyvis nori prisegti dokumentą, jam reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Prisegti bylą“:

Atsidaro dokumento prisegimo laukai, kuriuose reikia nurodyti bylos tipą ir pasirinkti norimą prisegti dokumentą.

Bylos tipas yra:

1.      Sutarties su iždininku nuorašas – papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

2.      Iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

3.      Dokumentas, kad yra atidaryta sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita – pasirinkus šią dokumento rūšį papildomai atsiranda laukai, kuriuose reikia nurodyti išdavimo datą, banko pavadinimą, sąskaitos numerį, sąskaitos atidarymo datą ir pažymėti, kad dokumentas sutampa su Pažyma, kad lėšų sąskaitoje nėra.

.

4.      Pažyma, kad lėšų sąskaitoje nėra - pasirinkus šią dokumento rūšį papildomai atsiranda laukai, kuriuose reikia nurodyti išdavimo datą, banko pavadinimą, sąskaitos numerį, sąskaitos atidarymo datą ir pažymėti, kad dokumentas sutampa su Pažyma, kad lėšų sąskaitoje nėra.

5.      Politinės kampanijos dalyvio patikrinimo su audito įmone nuorašas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

6.      Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

7.      Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

Paspaudus mygtuką Pasirinkti bylą, atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pridedamą dokumentą iš Jūsų kompiuteryje esančių dokumentų.

Visi prisegti dokumentai yra atvaizduojami prisegtų dokumentų sąraše:

Ir automatiškai pažymima varnelė prie dokumento rūšies, kuri yra prisegta formos apačioje:

Dokumentas yra pateikiamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, kurio pildymą bus galima pratęsti vėliau. Rinkimų dalyviui norint nutraukti dokumento pildymą nenorint išsaugoti suvestos informacijos reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“.

Prašymas registruotis savarankiškos politinės kampanijos dalyviu ( jau suvestai apygardai galima pildyti meniu punkte Paslaugos pasirinkus Dokumentai.

Atidarytame dokumentų sąraše susirasti Stebėtojų sąrašą ir paspausti ant jo eilutės.

 

2.9.4.2         Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (politinė partija)

Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (politinė partija) yra prie El. dokumentų formos -> Dokumentai.

Paspaudus ant jo yra atidaroma prašymo forma.

Jeigu prie pildytinų laukų yra rodyklės, vadinasi reikšmes reikia pasirinkti iš sąrašo. Jei rodyklių nėra, reikšmės pildomos laisva forma. Jeigu lauke yra informacija suvesta neteisinga paspaudus mygtuką pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ arba „Pateikti el. dokumentą“ atsiranda pranešimas jog veiksmas nepavyko ir prie neteisingai/nepilnai užpildytų laukų pateikiami pranešimai.

Jeigu Rinkimų dalyvis nori prisegti dokumentą, jam reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Prisegti bylą“:

Atsidaro dokumento prisegimo laukai, kuriuose reikia nurodyti bylos tipą ir pasirinkti norimą prisegti dokumentą.

Bylos tipas yra:

1.      Sutarties su iždininku nuorašas – papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

2.      Iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

3.      Dokumentas, kad yra atidaryta sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita – pasirinkus šią dokumento rūšį papildomai atsiranda laukai, kuriuose reikia nurodyti išdavimo datą, banko pavadinimą, sąskaitos numerį, sąskaitos atidarymo datą ir pažymėti, kad dokumentas sutampa su Pažyma, kad lėšų sąskaitoje nėra.

.

4.      Pažyma, kad lėšų sąskaitoje nėra - pasirinkus šią dokumento rūšį papildomai atsiranda laukai, kuriuose reikia nurodyti išdavimo datą, banko pavadinimą, sąskaitos numerį, sąskaitos atidarymo datą ir pažymėti, kad dokumentas sutampa su Pažyma, kad lėšų sąskaitoje nėra.

5.      Politinės kampanijos dalyvio patikrinimo su audito įmone nuorašas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

6.      Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

7.      Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašas - papildomos informacijos nurodyti nereikia, tik pasirinkti ir pridėti dokumentą.

Paspaudus mygtuką Pasirinkti bylą, atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pridedamą dokumentą iš Jūsų kompiuteryje esančių dokumentų.

Visi prisegti dokumentai yra atvaizduojami prisegtų dokumentų sąraše:

Ir automatiškai pažymima varnelė prie dokumento rūšies, kuri yra prisegta formos apačioje:

Dokumentas yra pateikiamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, kurio pildymą bus galima pratęsti vėliau. Rinkimų dalyviui norint nutraukti dokumento pildymą nenorint išsaugoti suvestos informacijos reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“.

Dokumentą galima peržiūrėti PDF formatu paspaudus ant PDF ikonėlės:

 

2.9.4.3         Partijos pareiškiniai dokumentai (politinė partija)

Partijos pareiškiniai dokumentai (politinė partija) yra prie El. dokumentų formos -> Dokumentai paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti naują dokumentą“ ir pasirinkti Partijos pareiškiniai dokumentai.