Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektas „Rinkėjo puslapis“

 

Sistemos naudotojų vadovas

http://www.vrk.lt/media/images/vrk.logo.gif


Turinys

1          Įvadas. 4

2          Rinkėjai 4

2.1               Bendra informacija. 4

2.1.1     Prisijungimas per VIISP. 4

2.1.2     Atsijungimas nuo sistemos. 7

2.1.3     Paieška. 7

2.1.4     Filtravimas. 7

2.1.5     Puslapiavimas. 8

2.1.6     Kalbos keitimas. 9

2.1.7     Versija neįgaliems. 9

2.2               Profilis. 10

2.2.1     Profilio nustatymai 10

2.3               Žemėlapis. 11

2.3.1     Balsavimo vietos paieška. 12

2.3.2     Apygardų ir apylinkių paieška. 15

2.4               Rinkėjo istorija. 18

2.5               Rinkimai, kuriuose galiu dalyvauti 19

2.6               Išrinktų asmenų peržiūra. 20

2.6.1     Lietuvos Respublikos Prezidentas. 20

2.6.2     Seimo nariai 20

2.6.3     Savivaldybių tarybų nariai 22

2.6.4     Europos Parlamento nariai, išrinkti Lietuvos Respublikoje. 24

2.7               Rinkėjo kortelė. 25

2.7.1     Rinkėjo kortelės užsakymas el. paštu. 25

2.7.2     Rinkėjo kortelės peržiūra RP sistemoje. 26

2.8               Pranešimai 27

2.8.1     Gautų pranešimų peržiūra. 27

2.8.2     Išsiųstų pranešimų peržiūra. 28

2.8.3     Naujo pranešimo rašymas. 29

2.8.4     Atsakymas į pranešimą. 31

2.9               Užrašai 31

2.10             Naujienos. 33

2.11             Apklausos. 34

2.12             Rinkimai ir su jais susijusi informacija. 37

2.12.1     Rinkimų rezultatų peržiūra. 37

2.12.2     Kandidatų sąrašų peržiūra. 39

2.12.3     Pretendentų į kandidatus iškėlimo parėmimas. 42

2.12.4     Kandidatų sąrašų iškėlimo parėmimas. 44

2.12.5     Rinkimų apylinkių peržiūra. 48

2.12.6     Rinkimų apygardų/savivaldybių peržiūra. 49

2.12.7     Rinkimų komisijų peržiūra. 50

2.12.8     Atstovų rinkimams peržiūra. 51

2.12.9     Rinkimų stebėtojų peržiūra. 52

2.12.10     Rinkimų grafiko peržiūra. 53

2.13             Iniciatyvos. 55

2.13.1     Pasirašymas už iniciatyvą. 55

2.13.2     Pasirašymo už iniciatyvą atšaukimas. 58

2.14             El. dokumentai 59

2.15             El. dokumentų sąrašas. 59

2.15.1     Prašymas įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5) 62

2.15.2     Rinkėjo prašymas balsuoti namuose, pateikiamas apylinkės rinkimų komisijai (forma P6) 63

2.15.3     Rinkėjo prašymas įrašyti jį į balsuojančiųjų užsienyje rinkėjų sąrašus. 65

2.15.4     Rinkėjo skundas. 66

2.15.5     Pasiūlymas dėl ribų keitimo. 69

2.15.6     Oficialioji deklaracija dėl pasirinkimo naudotis aktyviąja rinkimų teise reziduojamoje ES valstybėje narėje pagal 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyvos 93/109/EB 9 straipsnį 71

2.16             Pažymos. 73

2.16.1     Pažymų užsakymas. 73

2.16.2     Atsakymo į pažymos užsakymą peržiūra. 75

2.17             DUK. 77

2.18             Terminų žodynas. 77

 

 


1      Įvadas

Šiame dokumente yra pateikiama visa reikalinga informacija ir veiksmai sistemos naudotojams (lankytojams, rinkėjams) besinaudojantiems „Rinkėjo puslapio“ informacine sistema.

2      Rinkėjai

Šiame skyriuje pateikiama informacija Rinkėjams kaip naudotis svetaine.

2.1   Bendra informacija

2.1.1Prisijungimas per VIISP

Šiame skyriuje bus pateikiama informacija kaip neprisijungęs naudotojas gali prisijungti prie savo paskyros per VIISP.

Pav. 1

 

Dešiniame viršutiniame lango kampe paspaudus mygtuką „Prisijungti“ (Pav. 1) yra atidaromas prisijungimo prie sistemos langas. Norint prisijungti prie sistemos yra paspaudžiamas mygtukas „VIISP“. Jį paspaudus yra atidaromas elektroninių valdžios vartų langas (Pav. 2), kuriame naudotojas gali pasirinkti vieną iš prisijungimo variantų:

·         Bankas

·         El. parašo naudotojams

·         Asmens tapatybės kortelė

·         Valstybės tarnautojo kortelė

Pav. 2

 

Bankas

Paspaudus mygtuką „Bankas“ yra atidaromas langas, kuriame galima pasirinkti įstaigą, per kurią naudotojas pageidauja identifikuotis (Pav. 3):

·         Swedbank

·          SEB

·          DNB

·          Danske Bank

·          Nordea

·          Citadele

·         Šiaulių bankas

·          Šiaulių bankas (verslui)

·          Medicinos bankas

·         Ūkio bankas

·         Lietuvos kredito unijas

Pav. 3

Naudotojas pasirenka įstaigą, per kurios sistemą nori identifikuotis (turi būti klientas). Atidaromas pasirinktos įstaigos prisijungimo langas. Naudotojui save identifikavus ir sutikus, kad jo duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė) bus perduoti RP, jis yra nukreipiamas į autentifikuotą RP dalį.

El. parašo naudotojams

Paspaudus mygtuką „El. parašo naudotojams“ yra atidaromas langas (Pav. 4), kuriame naudotojas gali pasirinkti kokiu būdu norima jungtis:

·         Skaitmeninio sertifikavimo centras

·          Registrų centras

·         Mobilaus ryšio operatorius

Pav. 4

Paspaudus ant norimo prisijungimo būdo, ,naudotojui yra atidaromas el. parašo autentifikavimo langas. Jame reikia suvesti visus reikalaujamus prisijungimo duomenis ir paspausti mygtuką prisijungti. Naudotojas nukreipiamas į autentifikuotą RP dalį.

 

Asmens tapatybės kortelė, Valstybės tarnautojo kortelė

Prieš norint jungtis su asmens tapatybės kortele arba valstybės tarnautojo kortele reikia įsitikinti, kad kompiuteryje yra sudiegta reikiama prisijungimo įranga. Tokiu būdu galite prisijungti tik tuo atveju, jei turite naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelę, išduotą ne anksčiau nei 2009 metais. Norint identifikuotis naudojantis el. parašu reikalaujama, kad:

Jeigu įranga yra sudiegta, paspaudus mygtuką „Asmens tapatybės kortelė“ arba „Valstybės tarnautojo kortelė“ yra atidaromas langas, kuriame yra mygtukas „Pasirinkite sertifikatą“. Paspaudus jį yra nuskaitomi kortelėje esantys sertifikatai, iš kurių galima pasirinkti vieną. Pasirinkus galiojantį sertifikatą, naudotojas nukreipiamas į autentifikuotą RP dalį.

Daugiau informacijos kaip jungtis per VIISP galima pamatyti vaizdo medžiagoje paspaudus šią nuorodą:

https://www.youtube.com/watch?v=Bq9GMv1B2uI

2.1.2Atsijungimas nuo sistemos

Pav. 5

Rinkėjas nuo sistemos gali atsijungti paspaudęs mygtuką „Atsijungti“ (Pav. 5).

2.1.3Paieška

Pav. 6

Paieška atliekama viršutinėje meniu juostoje paspaudus mygtuką  (Pav. 6). Paspaudus šį mygtuką atsiranda papildomas laukas. Jame įvedami raktiniai paieškos žodžiai ir paspaudžiamas „Enter“ klavišas.

 

2.1.4Filtravimas

Sistemoje yra galimas duomenų filtravimas pagal įvairius parametrus. Filtre yra nurodomos visos reikšmės, kurios aktualios detaliam paieškos atlikimui. Pvz. Seimo narius galima filtruoti pagal rinkimų apygardą, kurią atstovauja Seimo narys, vardą, pavardę, miestą ir kt. parametrus (Pav. 7):

Pav. 7

Duomenys yra filtruojami, kai paspaudžiamas mygtukas „Filtruoti“. Mygtukas „Išvalyti“ naudojamas įvestų filtro parametrų reikšmių pašalinimui.

Jeigu filtro lauke yra nurodoma juoda rodyklė  (Seimo nario rinkimų apygarda, miestas ir kt,), vadinasi filtro reikšmė yra pateikiama iš sąrašo, reikia tik pradėti vesti. Lauko reikšmė yra pateikiama suvedus jau pirmą simbolį. Filtro laukuose, kuriuose nėra rodyklės, reikšmė yra pildoma naudotojo. Neteisingai suvedus duomenis ir paspaudus „Filtruoti“ yra išmetama reikšmė „Nėra duomenų“ (Pav. 8).

Pav. 8

2.1.5Puslapiavimas

Jeigu įrašų sąrašas yra ilgas, įrašai yra išskaidomi į atskirus puslapius (Pav. 9).

Pav. 9

Lango dešiniame kampe galima pasirinkti kiek įrašų norima matyti lange. Galimos reikšmės yra 5, 10, 20 ir 50 (Pav. 10).

Pav. 10

2.1.6Kalbos keitimas

Pav. 11

Kalba yra keičiama viršutinėje meniu juostoje paspaudus mygtuką „English“ (svetainėje informacija bus pateikiama anglų kalba) arba „Lietuvių“ (svetainėje informacija bus pateikiama lietuvių kalba) (Pav. 11).

2.1.7Versija neįgaliems

Pav. 12

Versija neįgaliesiems yra įjungiama viršutinėje meniu juostoje paspaudus mygtuką „Neįgaliesiems“ (Pav. 12).

2.2   Profilis

Rinkėjo profilio informacija pasiekiama meniu juostoje Aš -> Mano profilis (Pav. 13).

Pav. 13

Mano profilyje pateikiama informacija apie rinkėją ir įvestus rinkimus, kuriuose rinkėjas galės dalyvauti.

Paspaudus ant rinkimų pavadinimo ir datos rinkėjui yra pateikiama visa informacija apie šiuos rinkimus. Paspaudus mygtuką „Parodyti žemėlapyje“ yra atidaromas žemėlapis su gyvenamosios vietos adresu ar rinkimų apygardos adresu, ar rinkimų apylinkės adresu (detaliau 3.3 Žemėlapis).

 

2.2.1Profilio nustatymai

Paspaudus mygtuką  yra atidaromas langas, kuriame rinkėjas gali pažymėti jog nori gauti naujienas/pranešimus arba jų atsisakyti (Pav. 14).

Pav. 14


Pažymėjus varnelę, kokią informaciją norima gauti, suvedus elektroninio pašto adresą ir paspaudus mygtuką „Išsaugoti“, duomenys yra išsaugomi. Paspaudus mygtuką „Atšaukti ir grįžti“, duomenys neišsaugomi, atstatoma buvusi informacija.

2.3   Žemėlapis

Žemėlapis yra matomas tiek rinkėjui, tiek neprisijungusiam naudotojui. Jis yra pasiekiamas per meniu Aš -> Mano apylinkė (Pav. 15).

Pav. 15

Žemėlapį galima padidinti ar pamažinti paspaudus dešiniame apatiniame žemėlapio lange + arba – mygtukus .

2.3.1Balsavimo vietos paieška

Neprisijungęs naudotojas

Nuėjus į žemėlapį neprisijungusiam naudotojui yra atidaromas langas, kuriame yra galimybė susirasti balsavimo apylinkę pagal adresą ir kitų apygardų apylinkes (Pav. 16).

Pav. 16

Paieška pagal adresą galima suvedus miestą/miestelį/kaimą, gatvę ir namo numerį. Pradėjus vesti, sistema pateikia pasirinkimus. Jeigu pasirinkimas nepateikiamas, vadinasi tokio adreso nėra ir reikia pasitikslinti vedamus duomenis. Užpildžius laukus teisingai ir paspaudus mygtuką „Ieškoti“ yra parodomas apylinkės adresas. Yra galimybė matyti papildomai ortografinį ir mišrų žemėlapius. Tereikia dešiniajame žemėlapio kampe pažymėti atitinkamą akutę (Pav. 17).

Ant žemėlapio yra nupiešiamas kelias iki rinkimų apylinkės. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kelias piešiamas trumpiausias pasiekiamas automobiliu, o ne pėsčiomis.

Pav. 17

Paspaudus žemėlapyje ant apylinkės yra pateikiama susijusi informacija (Pav. 18):

·         apylinkės pavadinimas

·         apylinkės numeris

·         apylinkės adresas

·         apylinkės telefono numeris

·         el. pašto adresas

Pav. 18

Rinkėjas

Rinkėjui adresas pagal rinkėjų sąrašo duomenis yra parodomas iš karto, taip pat ir jį aptarnaujanti rinkimų apylinkė (Pav. 19).

Pav. 19

Jeigu rinkėjas nori gauti analogišką informaciją kitu adresu, gali pasinaudoti paieška pagal adresą. Paieška veikia analogiškai neprisijungusiam naudotojui (detaliau 3.3.1 Balsavimo vietos paieška; Neprisijungęs naudotojas)

2.3.2Apygardų ir apylinkių paieška

Tiek rinkėjui, tiek neprisijungusiam naudotojui kitų apygardų apylinkės paieška galima pagal Seimo apygardas arba savivaldybes (Pav. 20).

 

Pav. 20

Pradėjus vesti, sistema pateikia pasirinkimus. Jeigu pasirinkimas nepateikiamas, vadinasi tokios apygardos, savivaldybės ar apylinkės nėra ir reikia pasitikslinti vedamus duomenis. Užpildžius laukus teisingai yra parodoma atitinkama informacija žemėlapyje (Pav. 21).

Pav. 21

Paspaudus apylinkės ribose yra pateikiama visa su ja susijusi informacija (Pav. 22):

·         apylinkės pavadinimas

·         apylinkės numeris

·         apylinkės adresas

·         apylinkės telefono numeris

·         apylinkės el. pašto adresas

Jeigu informacinis laukas, kuriame pateikiama apylinkės informacija „prasidengia“ su paieškos lauku, paieškos laukas yra paslepiamas. Uždarius langą su informacija apie apylinkę, paieškos laukai vėl rodomi (Pav. 22).

Pav. 22

Rinkėjui yra pateikiama informacija apie jo rinkimų apygardą ir apylinkę. Informacija pateikiam paspaudus mygtuką „Mano apygarda ir apylinkė“ (Pav. 23).

Pav. 23

2.4   Rinkėjo istorija

Rinkėjui meniu „Aš -> Rinkėjo istorija“ yra pateikiama personalizuota rinkėjo informacija (Pav. 24):

·         Apie dalyvavimą įvykusiuose rinkimuose (jeigu apylinkėje buvo įdiegta balsavusių rinkėjų žymėjimo sistema)

·         Apie aukas keliamiems kandidatams ir keliamiems kandidatų sąrašams

·         Apie pasirašymą RP už pretendentų į kandidatus, kandidatų sąrašus

·         Apie pasirašymą RP už iniciatyvas

Pav. 24

Duomenis galima filtruoti pagal:

2.5   Rinkimai, kuriuose galiu dalyvauti

Rinkėjui meniu „Aš -> Rinkimai, kuriuose galiu dalyvauti“ yra pateikiama būsimų rinkimų informacija (Pav. 25):

·         Rinkimų pavadinimas

·         Rinkimų apygardos pavadinimas ir numeris, kuriai priklauso rinkėjas

·         Rinkimų apylinkės pavadinimas ir numeris, kuriai priklauso rinkėjas

·         Požymis „Ar galėsiu dalyvauti?“

Pav. 25

2.6   Išrinktų asmenų peržiūra

Visi RP naudotojai gali peržiūrėti šiuo metu išrinktus asmenis ir jų informaciją – Lietuvos Respublikos Prezidentą. Seimo narius, Savivaldybių tarybų narių sudėtį ir Europos Parlamento narius, išrinktus Lietuvos Respublikoje.

2.6.1Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informaciją apie Lietuvos Respublikos Prezidentą naudotojai gali peržiūrėti meniu „Aš -> Mane atstovauja“ paspaudę ant informacinio blokelio „Lietuvos Respublikos Prezidentas“. Atidaromas Lietuvos Respublikos Prezidento profilis su visa RP surinkta ir paties Lietuvos Respublikos Prezidento įvesta informacija (Pav. 26).

Pav. 26

2.6.2Seimo nariai

Informaciją apie išrinktus Seimo narius naudotojai gali peržiūrėti meniu „Aš -> Mane atstovauja“ paspaudę ant informacinio blokelio „Mano Seimo narys“.

Jeigu naudotojas yra prisijungęs, jam pateikiamas atfiltruotas Seimo narys, atstovaujantis prisijungusio naudotojo gyvenamąją vietą (Pav. 27).

Pav. 27

Norint peržiūrėti visą Seimo narių sąrašą reikia paspausti mygtuką „Visi Seimo nariai“. Atidaromas pilnas Seimo narių sąrašas (Pav. 28). Tokį patį sąrašą mato ir neprisijungę sistemos naudotojai.

Pav. 28

Išrinktų Seimo narių sąraše pateikiama:

 

Paspaudus ant pasirinkto Seimo nario eilutės papildomai galime sužinoti (Pav. 29):

Jeigu Seimo narys juos yra nurodęs savo profilyje.

 

Pav. 29

2.6.3Savivaldybių tarybų nariai

Naudotojai informaciją apie esamas savivaldybių sudėtis gali peržiūrėti meniu „Aš -> Mane atstovauja“ paspaudę ant informacinio blokelio „Mano savivaldybės taryba“. Atidaromas visų savivaldybės tarybos narių sąrašas (Pav. 30). Jeigu naudotojas yra prisijungęs, atfiltruojama savivaldybė pagal naudotojo gyvenamąją vietą.

Pav. 30

 

Savivaldybių tarybų narių sąraše pateikiama:

 

Paspaudus ant pasirinkto savivaldybės tarybos nario eilutės papildomai galime sužinoti (Pav. 31):

Jeigu savivaldybės tarybos narys juos yra nurodęs savo profilyje.

 

Pav. 31

 

2.6.4Europos Parlamento nariai, išrinkti Lietuvos Respublikoje

Naudotojai informaciją apie Europos Parlamento narius, išrinktus Lietuvos Respublikoje, gali peržiūrėti meniu „Aš -> Mane atstovauja“ paspaudę ant informacinio blokelio „Europos Parlamento nariai, išrinkti Lietuvos Respublikoje“. Atidaromas jų sąrašas (Pav. 32), kurį sudaro:

·         Vardas

·         Pavardė

·         Organizacija, kurią atstovavo Europos Parlamento narys, išrinkimo momentu

Pav. 32

 

2.7   Rinkėjo kortelė

Tiek rinkėjui, tiek neprisijungusiam naudotojui rinkėjo kortelė pasiekiama iš meniu punkto Aš -> Rinkėjo kortelė (Pav. 33).

Pav. 33

2.7.1Rinkėjo kortelės užsakymas el. paštu

Jeigu šiuo metu sistemoje nevykdomi jokie rinkimai, rinkėjas gali užsisakyti rinkėjo kortelę sekantiems rinkimams atsiųsti paštu, kai ji bus suformuota. Tai vykdoma „Aš -> Rinkėjo kortelė“ meniu punkte įvedus savo el. pašto adresą ir paspaudus mygtuką „Noriu kortelę gauti el. paštu“ (Pav. 34).

Pav. 34

2.7.2Rinkėjo kortelės peržiūra RP sistemoje

Neprisijungęs naudotojas, norėdamas peržiūrėti rinkėjo kortelę, turi suvesti vardą, pavardę, asmens kodą ir asmens dokumento numerį ir paspausti mygtuką „Suformuoti kortelę“ (Pav. 35).

Pav. 35

Prisijungusiam naudotojui rinkėjo kortelė yra suformuota automatiškai. Joje yra nurodoma kokiems rinkimams ši kortelė galioja ir pirmame kortelės lape automatiškai užpildyta rinkėjo informacija.

Pav. 36

Naudotojas rinkėjo kortelę gali atsisiųsti PDF, JPG ir HTML formatais. Kortelę galima atsispausdinti ją atsisiuntus PDF formatu.

2.8   Pranešimai

Šiame skyriuje yra pateikiama visa naudotojui reikalinga informacija ir veiksmai susiję su sistemos pašto dėžutės naudojimu.

2.8.1Gautų pranešimų peržiūra

Naudotojas gautų neperskaitytų pranešimų skaičių mato būdamas bet kurioje portalo vietoje meniu juostoje (Pav. 37).

Pav. 37

Gautų pranešimų sąrašas sistemoje yra pasiekiamas „Bendravimas -> Pranešimai“ dalies skyriuje „Gauti“ (Pav. 38) arba tiesiog paspaudus ant neperskaitytų pranešimų skaičiaus ikonos (Pav. 37).

Pav. 38

Sąraše yra pateikiami visi gauti naudotojo pranešimai su informacija:

 

Sąrašas gali būti filtruojamas pagal bet kurį iš šių parametrų, taip pat yra ir puslapiavimo galimybė.

2.8.2Išsiųstų pranešimų peržiūra

Išsiųstų pranešimų sąrašas sistemoje yra pasiekiamas „Bendravimas -> Pranešimai“ dalies skyriuje „Išsiųsti“ (Pav. 39).

Pav. 39

Sąraše yra pateikiami visi naudotojo išsiųsti pranešimai su informacija:

·         Siuntimo data ir laikas

·         Pranešimo gavėjo nuotrauka (jeigu yra)

·         Pranešimo adresatas

·         Požymis „Svarbu“

·         Pranešimo tema

 

Sąrašas gali būti filtruojamas pagal bet kurį iš šių parametrų, taip pat yra ir puslapiavimo galimybė.

 

2.8.3Naujo pranešimo rašymas

Rinkėjai naują pranešimą gali siųsti tik išrinktiems ar renkamiems rinkimų dalyviams tiesiogiai iš jų profilių pvz.: laišką Lietuvos Respublikos Prezidentui galima išsiųsti nuėjus į „Aš -> Mane atstovauja -> Respublikos Prezidentas“ ir paspaudus mygtuką „Parašyti jam“ (Pav. 40):

Pav. 40

 

Atidaroma naujo pranešimo rašymo forma (Pav. 41), kurioje reikia įvesti:

Pav. 41

Pranešimas išsiunčiamas mygtuku „Siųsti“. Jeigu norima grįžti į bendrą pranešimų sąrašą, paspaudžiama tam skirtą mygtuką „Grįžti prie pranešimų“ arba „Grįžti į kandidato profilį“, jeigu to pageidaujama.

2.8.4Atsakymas į pranešimą

Naudotojas gali atsakyti į pasirinktą pranešimą iš gautų pranešimų sąrašo („Bendravimas -> Pranešimai -> Gauti“) paspaudęs ant norimo atsakyti pranešimo ir atsidariusiame lange paspaudęs mygtuką „Atsakyti“ (Pav. 42).

Pav. 42

Paspaudus „Atsakyti” atidaroma pranešimo atsakymo forma (Pav. 43), kurią sudaro:

Pav. 43

 

2.9   Užrašai

Šiame skyriuje apžvelgiama rinkėjui skirta funkcionalumo dalis.  Užrašai yra pasiekiami iš meniu „Bendravimas -> Užrašai“ (Pav. 44):

Pav. 44

Atsidariusioje formoje yra pateikiamas esamų naudotojo užrašų sąrašas (Pav. 45). Taip pat yra galimybės kurti naujus, šalinti ar redaguoti esamus užrašus.

Pav. 45

Naujas užrašas kuriamas paspaudus mygtuką „Pridėti užrašą“. Atsidariusioje formoje (Pav. 46) rinkėjas įveda naujo užrašo pavadinimą, tekstą ir paspaudžia mygtuką „Saugoti užrašą“. Naujai sukurtas užrašas atsiduria bendrame užrašų sąraše.  

Pav. 46

Paspaudus mygtuką „Atšaukti ir grįžti“ įvesta informacija išsaugoma nebus, rinkėjas bus grąžinamas į pagrindinį užrašų langą.

Užrašas yra ištrinamas šalia užrašo pavadinimo paspaudus mygtuką X „Ištrinti užrašą“. Jau išsaugotus užrašus galima koreguoti. Užrašas koreguojamas paspaudus šalia jo pavadinimo esantį mygtuką „Keisti užrašą“.

2.10               Naujienos

Naudotojas jam skirtas naujienas mato ir gali perskaityti „Bendravimas -> Naujienos“ dalyje (Pav. 47).

Pav. 47

Pasirinktą naujieną galima perskaityti paspaudus ant norimos naujienos informacinio blokelio. Naujiena atidaroma naujame puslapyje ir pateikiama taip, kaip buvo suformuota naujienų administravime (Pav. 48).

Pav. 48

Čia taip pat galima pasidalinti naujiena socialiniuose tinkluose:

 

2.11               Apklausos

Naudotojas mato jam skirtas apklausas „Bendravimas -> Apklausos“ dalyje (Pav. 49)

Pav. 49

Dalyvauti pasirinktoje apklausoje gali paspaudęs ant norimos apklausos informacinio blokelio – atidaroma apklausos dalyvavimo forma (Pav. 50) arba rezultatai, jeigu apklausoje jau buvo sudalyvauta ar jos galiojimas pasibaigęs (Pav. 51).

Pav. 50

Pav. 51

 

 

2.12               Rinkimai ir su jais susijusi informacija

2.12.1         Rinkimų rezultatų peržiūra

Naudotojas pasirinktų rinkimų rezultatus gali peržiūrėti „Rinkimai -> [Rinkimų tipas] -> [Rinkimų pavadinimas]“ skyriuje kairiame meniu pasirinkdamas punktą „Rezultatai“.

[Rinkimų tipas] – Respublikos Prezidento rinkimai, Seimo rinkimai, rinkimai į Europos Parlamentą, Savivaldybių tarybų rinkimai

[Rinkimų pavadinimas] – pasirinkti konkretūs rinkimai

Toliau pateikiami rinkimų rezultatų atvaizdavimo puslapiai pagal rinkimų tipus:

·         Rinkimų į Europos Parlamentą rezultatų puslapis (Pav. 52)

Pav. 52

Pav. 53

Pav. 54

 

2.12.2         Kandidatų sąrašų peržiūra

Nepriklausomai nuo rinkimų tipo, naudotojas gali peržiūrėti kandidatų ir kandidatų sąrašų informaciją „Rinkimai -> [Rinkimų tipas] -> [Rinkimų pavadinimas] skyriuje kairiame meniu pasirinkdamas punktą „Kandidatai ir jų sąrašai“ (Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimuose), „Kandidatai“ (Respublikos Prezidento rinkimuose) arba „Kandidatų sąrašai“ (rinkimuose į Europos Parlamentą).

Toliau pateikiama kandidatų ir kandidatų sąrašų puslapių sudėtis kiekvieno tipo rinkimams.

Respublikos Prezidento rinkimai

Respublikos Prezidento tipo rinkimuose kandidatų puslapį sudaro informacinių blokelių sąrašas. Kiekviename iš jų pateikiama informacija:

·         Vardas

·         Pavardė

·         Nuotrauka (jeigu yra pateikta kandidato profilyje)

Pav. 55

Rinkimai į Europos Parlamentą

Rinkimų į Europos Parlamentą tipo rinkimuose kandidatų sąrašų puslapį sudaro kandidatų sąrašų sąrašas, kurį sudaro:

·         Kandidatų sąrašo pavadinimas

·         Kandidatų sąrašo numeris

·         Kandidatų skaičius kandidatų sąraše

Paspaudus ant pasirinkto kandidatų sąrašo galima peržiūrėti jo sudėtį. Ją sudaro:

·         Kandidato vardas

·         Kandidato pavardė

·         Kandidato numeris kandidatų sąraše

·         Kandidato nuotrauka (jeigu yra pateikta kandidato profilyje)

Sąrašas gali būti puslapiuojamas ir rūšiuojamas.

 

Pav. 56

Seimo rinkimai

Seimo rinkimų tipo rinkimuose kandidatų ir kandidatų sąrašų puslapį sudaro kandidatų sąrašas, kurį sudaro:

·         Kandidato vardas

·         Kandidato pavardė

·         Požymis, ar kandidatas yra išsikėlęs pats

·         Eilės numeris kandidatų sąraše

·         Kandidatų sąrašo pavadinimas

·         Kandidatų skaičius kandidatų sąraše

·         Eilės numeris koalicijos sąraše

·         Jungtinio (koalicinio) sąrašo pavadinimas

·         Kandidatų skaičius jungtiniame (koaliciniame) kandidatų sąraše

·         Apygardos pavadinimas, jeigu kandidatas kandidatuoja vienmandatėje apygardoje

Sąrašas gali būti filtruojamas ir puslapiuojamas.

 

Pav. 57

Savivaldybių tarybų rinkimai

Savivaldybių tarybų rinkimų tipo rinkimuose kandidatų ir kandidatų sąrašų puslapį sudaro kandidatų sąrašas, kurį sudaro:

·         Kandidato vardas

·         Kandidato pavardė

·         Požymis, ar kandidatas yra išsikėlęs pats

·         Eilės numeris kandidatų sąraše

·         Kandidatų sąrašo pavadinimas

·         Kandidatų skaičius kandidatų sąraše

·         Eilės numeris koalicijos sąraše

·         Jungtinio (koalicinio) sąrašo pavadinimas

·         Kandidatų skaičius jungtiniame (koaliciniame) kandidatų sąraše

·         Savivaldybės, į kurios tarybą kandidatas kandidatuoja, pavadinimas

Sąrašas gali būti filtruojamas ir puslapiuojamas.

 

Pav. 58

2.12.3         Pretendentų į kandidatus iškėlimo parėmimas

Prisijungęs Naudotojas sistemoje gali paremti pretendentą į kandidatus Prezidento rinkimuose parašu (Pav. 59):

Pav. 59

Naudotojui reikia nueiti į norimus rinkimus ir kairiajame meniu punkte pasirinkti Pretendentų į kandidatus iškėlimo parėmimas (Pav. 60):

Pav. 60

Paspaudus „Pasirašyti“ yra atidaromas langas, kuriame reikia patvirtinti pasirašymą spaudžiant mygtuką „Pasirašyti“. Jeigu naudotojas persigalvoja ir nenori paremti šio pretendento į kandidatus, spaudžia mygtuką „Grįžti“ ir yra grąžinamas į pretendentų sąrašą.

 

Pav. 61

Paspaudus mygtuką „Pasirašyti“, atidaromas patvirtinimo langas:

Pav. 62

Paspaudus mygtuką „Taip“, Naudotojas grąžinamas į pretendento profilio langą. Dešinėje pusėje matoma pastaba „Pasirašyta“.

Pav. 63

Taip pat Pretendentų į kandidatus iškėlimo parėmimo sąraše prie paremto pretendento yra matoma pasirašymo data. Pasirašyti galima už neribotą skaičių pretendentų.

Pav. 64

Naudotojui persigalvojus pasirašymą galima atšaukti. Reikia nueiti į to pretendento profilį ir paspausti mygtuką „Atšaukti“ pasirašymą bei atsidariusiame patvirtinimo lange į klausimą „Ar tikrai norite atšaukti pasirašymą už šį kandidatą?“ atsakyti spaudžiant mygtuką „Taip“.

 

Pav. 65

2.12.4         Kandidatų sąrašų iškėlimo parėmimas

Prisijungęs Naudotojas sistemoje gali paremti kandidatų sąrašą parašu:

Pav. 66

Naudotojui reikia nueiti į norimus rinkimus ir kairiajame meniu punkte pasirinkti „Kandidatų sąrašo iškėlimo parėmimas“:

Pav. 67

Paspaudus „Pasirašyti“ yra atidaromas langas, kuriame reikia patvirtinti pasirašymą spaudžiant mygtuką „Pasirašyti“. Jeigu naudotojas persigalvoja ir nenori paremti šio kandidatų sąrašo, spaudžia mygtuką „Grįžti“ ir yra grąžinamas į kandidatų sąrašus.

Pav. 68

Paspaudus mygtuką „Pasirašyti“ yra atidaromas patvirtinimo langas:

Pav. 69

Paspaudus mygtuką „Taip“ naudotojas grąžinamas į kandidatų sąrašo langą. Dešinėje pusėje matoma pastaba „Pasirašyta“.

Pav. 70

Taip pat kandidatų sąraše prie paremto sąrašo yra matoma pasirašymo data. Pasirašyti galima už neribotą skaičių sąrašų.

Pav. 71

Naudotojui persigalvojus pasirašymą galima atšaukti. Reikia nueiti į tą sąrašą ir paspausti mygtuką „Atšaukti“ pasirašymą bei atsidariusiame patvirtinimo lange į klausimą „Ar tikrai norite atšaukti pasirašymą už šį kandidatų sąrašą?“ atsakyti spaudžiant mygtuką „Taip“.

Pav. 72

2.12.5         Rinkimų apylinkių peržiūra

Nepriklausomai nuo rinkimų tipo, naudotojas gali peržiūrėti rinkimų apylinkių informaciją „Rinkimai -> [Rinkimų tipas] -> [Rinkimų pavadinimas] skyriuje kairiame meniu pasirinkdamas punktą „Apylinkės“ (Pav. 73).

Puslapyje pateikiamas sąrašas apylinkių, kurį sudaro:

·         Apylinkės pavadinimas

·         Apylinkės numeris

·         Rinkėjų skaičius apylinkėje

·         Apylinkės kontaktai:

§  Adresas

§  Telefono nr. (jeigu nurodyta)

§  El. pašto adresas (jeigu nurodyta)

Sąrašas yra rūšiuojamas ir puslapiuojamas. Taip pat tiesiogiai iš sąrašo galima peržiūrėti pasirinktos apylinkės komisijos narius (paspaudus mygtuką „Komisijos nariai“, detaliau žr. 3.1.2.7 Rinkimų komisijų peržiūra) ir stebėtojus (paspaudus mygtuką „Stebėtojai“, detaliau žr. 3.1.2.9 Rinkimų stebėtojų peržiūra)

Pav. 73

2.12.6         Rinkimų apygardų/savivaldybių peržiūra

Nepriklausomai nuo rinkimų tipo, naudotojas gali peržiūrėti rinkimų apygardų/savivaldybių informaciją „Rinkimai -> [Rinkimų tipas] -> [Rinkimų pavadinimas] skyriuje kairiame meniu pasirinkdamas punktą „Savivaldybės[Apygardos]“ (Pav. 74).

Puslapyje pateikiamas sąrašas apygardų/savivaldybių, kurį sudaro:

·         Apygardos/Savivaldybės pavadinimas

·         Apygardos/Savivaldybės numeris

·         Apygardos/Savivaldybės kontaktai:

§  Adresas

§  Telefono nr. (jeigu nurodyta)

§  El. pašto adresas (jeigu nurodyta)

Sąrašas yra rūšiuojamas ir puslapiuojamas. Taip pat tiesiogiai iš sąrašo galima peržiūrėti pasirinktos apygardos/savivaldybės apylinkes (paspaudus mygtuką „Apylinkės“, detaliau žr. 3.1.2.5 Rinkimų apylinkių peržiūra), komisijos narius (paspaudus mygtuką „Komisijos nariai“, detaliau žr. 3.1.2.7 Rinkimų komisijų peržiūra), stebėtojus (paspaudus mygtuką „Stebėtojai“, detaliau žr. 3.1.2.9 Rinkimų stebėtojų peržiūra), atstovus rinkimams (paspaudus mygtuką „Atstovai rinkimams“, detaliau žr. 3.1.2.8 Atstovų rinkimams peržiūra) ir kandidatus, išsikėlusius ar iškeltus šioje apygardoje/savivaldybėje (paspaudus mygtuką „Kandidatai“, detaliau žr. 3.1.2.2 Kandidatų sąrašų peržiūra).

Pav. 74

2.12.7         Rinkimų komisijų peržiūra

Nepriklausomai nuo rinkimų tipo, naudotojas gali peržiūrėti rinkimų apylinkių ir apygardų komisijų informaciją „Rinkimai -> [Rinkimų tipas] -> [Rinkimų pavadinimas] skyriuje kairiame meniu pasirinkdamas punktą „Rinkimų komisijos“ (Pav. 75).

Puslapyje pateikiamas sąrašas rinkimų komisijų narių, kurį sudaro:

·         Komisijos nario vardas ir pavardė

·         Komisijos nario pareigos

·         Komisijos narį pasiūliusios organizacijos pavadinimas

·         Apygardos/Savivaldybės pavadinimas ir nr., kurią atstovauja komisijos narys

·         Apylinkės pavadinimas ir nr., kurią atstovauja komisijos narys

Sąrašas yra rūšiuojamas ir puslapiuojamas.

Pav. 75

2.12.8         Atstovų rinkimams peržiūra

Nepriklausomai nuo rinkimų tipo, naudotojas gali peržiūrėti atstovų rinkimams informaciją „Rinkimai -> [Rinkimų tipas] -> [Rinkimų pavadinimas] skyriuje kairiame meniu pasirinkdamas punktą „Atstovai rinkimams“ (Pav. 76).

Puslapyje pateikiamas sąrašas atstovų rinkimams, kurį sudaro:

·         Atstovo rinkimams vardas ir pavardė

·         Atstovą pasiūliusios organizacijos pavadinimas

·         Apygardos/savivaldybės pavadinimas ir nr., kurią atstovauja atstovas rinkimams

Sąrašas yra rūšiuojamas ir puslapiuojamas.

 

Pav. 76

2.12.9         Rinkimų stebėtojų peržiūra

Nepriklausomai nuo rinkimų tipo, naudotojas gali peržiūrėti rinkimų stebėtojų informaciją „Rinkimai -> [Rinkimų tipas] -> [Rinkimų pavadinimas] skyriuje kairiame meniu pasirinkdamas punktą „Stebėtojai“ (Pav. 77).

Puslapyje pateikiamas sąrašas atstovų rinkimams, kurį sudaro:

·         Stebėtojo vardas ir pavardė

·         Stebėtoją pasiūliusios organizacijos pavadinimas

·         Apygardos/savivaldybės pavadinimas ir nr., kurią atstovauja stebėtojas

·         Apylinkės pavadinimas ir nr., kurią atstovauja stebėtojas

Sąrašas yra rūšiuojamas ir puslapiuojamas.

 

Pav. 77

2.12.10     Rinkimų grafiko peržiūra

Nepriklausomai nuo rinkimų tipo, naudotojas gali peržiūrėti rinkimų grafiko informaciją „Rinkimai -> [Rinkimų tipas] -> [Rinkimų pavadinimas] skyriuje kairiame meniu pasirinkdamas punktą „Rinkimų grafikas“ (Pav. 78).

Puslapyje pateikiamas dinaminis rinkimų grafiko įvykių sąrašas, kurį sudaro:

·         Etapo numeris

·         Įvykio pradžios data

·         Įvykio pabaigos data

·         Įvykio pavadinimas

·         Įvykio trukmė kalendorinėmis dienomis

·         Įvykį reglamentuojantis teisės aktas

 

Pav. 78

Naudotojas gali atsifiltruoti ir peržiūrėti rinkimų grafiko įvykius, skirtus pasirinkto statuso naudotojams (Pav. 79):

Pav. 79

Naudotojas gali keisti rinkimų grafiko atvaizdavimo mastelį (Pav. 80) ir jį peržiūrėti dienomis arba mėnesiais.

Pav. 80

2.13               Iniciatyvos

Rinkėjas sistemoje gali pasirašyti už iniciatyvas. Iniciatyvos yra pasiekiamos iš meniu punkto „Rinkimai -> Iniciatyvos“ (Pav. 81).

Pav. 81

2.13.1         Pasirašymas už iniciatyvą

Prie iniciatyvos už kurią galima pasirašyti yra aktyvus mygtukas „Pasirašyti“ (Pav. 82):

Pav. 82

Paspaudus „Pasirašyti“ yra atidaromas langas, kuriame reikia patvirtinti pasirašymą spaudžiant mygtuką „Pasirašyti“. Jeigu naudotojas persigalvoja ir nenori paremti šios iniciatyvos, spaudžia mygtuką „Grįžti“ ir yra grąžinamas į iniciatyvų langą.

Pav. 83

Paspaudus mygtuką „Pasirašyti“ yra atidaromas patvirtinimo langas:

Pav. 84

Paspaudus mygtuką „Taip“ naudotojas grąžinamas į iniciatyvų langą. Dešinėje pusėje matoma pastaba „Pasirašyta“.

Pav. 85

Taip pat prie paremtos iniciatyvos yra matoma pasirašymo data. Pasirašyti galima už neribotą skaičių iniciatyvų.

Pav. 86

2.13.2         Pasirašymo už iniciatyvą atšaukimas

Naudotojui persigalvojus pasirašymą galima atšaukti. Reikia nueiti į tą iniciatyvą ir paspausti mygtuką „Atšaukti pasirašymą“ bei atsidariusiame patvirtinimo lange į klausimą „Ar tikrai norite atšaukti pasirašymą už šią iniciatyvą?“ atsakyti spaudžiant mygtuką „Taip“.

Pav. 87

2.14               El. dokumentai

2.15               El. dokumentų sąrašas

El. dokumentų pateikimo paslauga yra pasiekiama tik rinkėjams, lankytojams ji neteikiama. El. dokumentai pateikiami iš meniu punkto „Paslaugos -> El. dokumentų pateikimas“.

Pav. 88

Atsidariusiame lange yra pateikiamas visų rinkėjo dokumentų sąrašas su galimybe juos peržiūrėti ar kurti naujus (Pav. 89):

Pav. 89

Sąraše pateikiama pagrindinė el. dokumentų informacija:

 

Elektroninių dokumentų sąrašas gali būti filtruojamas pagal visus aukščiau išvardintus parametrus bei puslapiuojamas.

 

Nauji el. dokumentai gali būti pateikiami paspaudus mygtuką „Pateikti naują dokumentą“ ir pasirinkus norimą tipą (Pav. 90):

Pav. 90

Toliau yra pateikta kiekvieno tipo el. dokumentų pildymo instrukcija.

2.15.1         Prašymas įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5)

Pav. 91

Atidarius formą automatiškai yra užpildomi naudotojo duomenys, kurie yra nekeičiami. Naudotojui reikia užpildytą adresą, telefono numerį ir kam prašymas yra teikiamas. Forma pateikiama paspaudus mygtuką „Pateikti dokumentą“. Jeigu laukai yra užpildyti neteisingai, paspaudus mygtuką „Pateikti el. dokumentą“ prie neteisingai užpildytų laukų yra išmetama pastaba apie neteisingai užpildytą lauką.

Norint nutraukti formos pildymą ir jį pratęsti vėliau, reikia paspausti mygtuką „Išsaugoti dokumentą“. Paspaudus mygtuką „Atšaukti ir grįžti“ yra grįžtama į el. dokumentų pateikimo langą ir atlikti pakeitimai anuliuojami.

2.15.2         Rinkėjo prašymas balsuoti namuose, pateikiamas apylinkės rinkimų komisijai (forma P6)

Pav. 92

Atidarius formą automatiškai yra užpildomi vardas ir pavardė, kurie yra nekeičiami.

Naudotojui, kuris gali balsuoti namuose paspaudus mygtuką pavadinimu „Pasitikrinkite, ar turite teisę balsuoti namuose“ atidaromi papildomi pildytini adreso laukai. Automatiškai yra užpildytas rinkėjų sąrašuose esantis adresas.

Pav. 93

Jeigu adresas yra pasikeitęs ar norima balsuoti iš kito adreso, pažymėjus akutę „Ne“ atidaromi laukai, kuriuose reikia suvesti naują adresą.

Pav. 94

Suvedus adresą ir paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti el. dokumentą“ išmetama pastaba apie sėkmingą jo pateikimą. Jeigu duomenys suvesti klaidingai, paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti el. dokumentą“ prie neteisingai užpildytų laukų yra išmetama pastaba apie neteisingą jų užpildymą.

Pav. 95

Jeigu naudotojas namuose balsuoti negali, paspaudus mygtuką pavadinimu „Pasitikrinkite, ar turite teisę balsuoti namuose“ yra išmetama pastaba „Deja, bet balsuoti namuose negalite!” ir formos pateikti nėra galimybės:

Pav. 96

Mygtukas „Atšaukti ir grįžti“ reiškia, kad jį paspaudus naudotojas bus grąžinamas į el. dokumentų pateikimo langą.

2.15.3         Rinkėjo prašymas įrašyti jį į balsuojančiųjų užsienyje rinkėjų sąrašus

Pav. 97

Rinkėjo prašyme įtraukti jį į balsuojančių užsienyje rinkėjų sąrašus automatiškai jau yra užpildyta rinkėjo vardas su pavarde ir adresas. Visi kiti laukai pildomi Naudotojo. Jei prie lauko yra rodyklė, vadinasi reikia pasirinkti vieną iš pateikiamos reikšmės. Jei prie lauko rodyklės nėra, laukas pildomas laisvu tekstu. Rinkėjo prašyme įtraukti jį į balsuojančių užsienyje rinkėjų sąrašus yra pateikiamas paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti dokumentą“. Jeigu teikiant dokumentą yra padaroma klaidų, dokumentas nėra pateikiamas ir išmetama pastaba Pateiktuose duomenyse yra klaidų, o klaidingai suvesti laukai yra apibrėžiami raudonu rėmeliu arba prie lauko yra parašoma pastaba, kodėl lauke yra padaryta klaida ir dokumento pateikimas negalimas.

 

Pav. 98

Paspaudus mygtuką pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“, dokumentas nėra pateikiamas, Naudotojas grąžinamas į dokumentų langą.

2.15.4         Rinkėjo skundas

Paspaudus minėtą mygtuką atidaromas skundo/paklausimo pildymo langas:

Pav. 99

Skunde/paklausime automatiškai jau yra užpildyta rinkėjo vardas su pavarde ir adresas. Visi kiti laukai pildomi Naudotojo. Jei prie lauko yra rodyklė, vadinasi reikia pasirinkti vieną iš pateikiamos reikšmės. Jei prie lauko rodyklės nėra, laukas pildomas laisvu tekstu. Skundas/paklausimas yra pateikiamas paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti dokumentą“. Jeigu teikiant dokumentą yra padaroma klaidų, dokumentas nėra pateikiamas ir išmetama pastaba Pateiktuose duomenyse yra klaidų, o klaidingai suvesti laukai yra apibrėžiami raudonu rėmeliu arba prie lauko yra parašoma pastaba, kodėl lauke yra padaryta klaida ir dokumento pateikimas negalimas.

Pav. 100

Mygtukas pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“ reiškia, kad skundas/paklausimas pateikiamas nebus, Naudotojas bus gražinamas į rinkėjo kortelės langą.

Taip pat šio tipo dokumentą galima pateikti skyriuje „Aš -> Mano kortelė“ paspaudus mygtuką „Skundas dėl rinkėjo kortelės netikslumų“.

Pav. 101

 

2.15.5         Pasiūlymas dėl ribų keitimo

Pildytinas dokumentas atrodo taip:

Pav. 102

Į tuščius laukus suvedus informaciją ir paspaudus mygtuką „Pateikti el. dokumentą“ pasiūlymas išsiunčiamas svarstymui. Pildomi laukai:

·         telefono numeris – kontaktinis telefonas, kuriuo savivaldybės darbuotojai galėtų su Jumis susisiekti iškilus neaiškumams.

·         el. pašto adresas – kontaktinis el. pašto adresas, kuriuo savivaldybės darbuotojai galėtų su Jumis susisiekti iškilus neaiškumams.

·         Savivaldybė – savivaldybės pavadinimas, kuriai pageidaujate šį prašymą pateikti.

·         pasiūlymo tekstas – detalus aprašymas apie siūlomą ribų keitimą – iš kur, į kur, kodėl ir pan.

Paspaudus mygtuką pavadinimu „Grįžti“, Naudotojas yra grąžinamas į žemėlapio langą.

Taip pat šio tipo dokumentą galima pateikti skyriuje „Aš -> Mano apylinkė“ paspaudus mygtuką „Pasiūlymas pakeisti apylinkės ribas“:

Pav. 103

 

2.15.6         Oficialioji deklaracija dėl pasirinkimo naudotis aktyviąja rinkimų teise reziduojamoje ES valstybėje narėje pagal 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyvos 93/109/EB 9 straipsnį

Pav. 104

Naudotojo vardas su pavarde yra užpildomi automatiškai ir nekoreguojami. Jeigu prie pildytinų laukų yra rodyklės, vadinasi reikšmes reikia pasirinkti iš sąrašo. Jei rodyklių nėra, reikšmės pildomos laisva forma. Jeigu lauke yra informacija suvesta neteisinga paspaudus mygtuką pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ arba „Pateikti el. dokumentą“ atsiranda pranešimas jog veiksmas nepavyko ir prie neteisingai/nepilnai užpildytų laukų pateikiami pranešimai.

Dokumentas yra pateikiamas tik paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti el. dokumentą“. Mygtukas pavadinimu „Išsaugoti el. dokumentą“ reiškia, kad dokumentas pateikiamas nebus, teisingai suvesta informacija bus išsaugota, kurio pildymą bus galima pratęsti vėliau. Rinkimų dalyviui norint nutraukti dokumento pildymą nenorint išsaugoti suvestos informacijos reikia paspausti mygtuką pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“.

2.16               Pažymos

Pažymas gali užsisakyti tik prisijungęs naudotojas. Pažymos užsakomos meniu punkte „Paslaugos -> Pažymų užsakymas ir gavimas“:

Pav. 105

2.16.1         Pažymų užsakymas

Pažyma užsakoma paspaudus mygtuką pavadinimu „Užsisakyti pažymą“ ir pasirinkus užsakomos pažymos tipą:

Pav. 106

Atsidariusioje formoje užpildoma pildytini laukai ir paspaudžiamas mygtukas pavadinimu „Pateikti pažymos užsakymą“.

Pav. 107

Jeigu laukai užpildomi neteisingai, prie neteisingai užpildytų laukų yra išmetama pastaba „Pateiktuose duomenyse yra klaidų.” ir nurodoma kas turi būti užpildyta prie kiekvieno lauko atskirai:

Pav. 108

Teisingai užpildžius laukus ir paspaudus mygtuką pavadinimu „Pateikti pažymos užsakymą“ pažyma yra pateikiama. Paspaudus mygtuką pavadinimu „Atšaukti ir grįžti“ Naudotojas yra grąžinamas į pažymų užsakymo ir gavimo langą.

2.16.2         Atsakymo į pažymos užsakymą peržiūra

Visos užsakytos pažymos yra matomos pirmame pažymų užsakymo lange.

Pav. 109

Paspaudus ant pažymos yra atidaroma visa su pažyma susijusi informacija: pažymos užsakymo informacija ir atsakymas į pažymą. Paspaudus mygtuką pavadinimu „Grįžti“ Naudotojas yra grąžinamas į pažymų langą.

Pav. 110

Pažyma turi šias būsenas:

§  Pateikta – reiškia, kad pažyma yra pateikta naudotojo.

§  Rezervuota tvirtinimui – reiškia, kad pažyma yra peržiūrėta atsakingo darbuotojo ir rengiamas atsakymas

§  Patvirtinta – reiškia, kad pažyma yra patvirtinta ir yra pateiktas atsakymas.

§  Atmesta – reiškia, kad pažyma dėl tam tikrų priežasčių patvirtinta nebuvo ir yra pateiktas atsakymas kodėl

Naudotojas lengviau gali rasti pažymas pasinaudodamas filtro pagalba. Paspaudus „Filtravimas“ išskleidžiami filtravimo kriterijai:

Pav. 111

Užpildžius filtravimo kriterijus ir paspaudus mygtuką pavadinimu „Filtruoti“ yra pateikiamas rezultatas. „Nėra duomenų“ reiškia, kad pažymos pagal suvestus parametrus nėra.

2.17               DUK

Kiekvienas sistemos naudotojas meniu „Apie -> DUK“ gali peržiūrėti dažnai užduodamų klausimų sąrašą bei atsakymus į juos.

Dažnai užduodamų klausimų sąrašas yra skiriamas į tris dalis:

·         Kategorija

·         Klausimas

·         Atsakymas – matomas tik tuomet, kai paspaudžiama ant pasirinkto klausimo

Pav. 112

2.18               Terminų žodynas

Kiekvienas sistemos naudotojas meniu „Apie -> Terminų žodynas“ gali peržiūrėti dažnai terminų žodyną. Terminų žodyno įrašai yra sugrupuoti pagal abėcėlę. Termino aprašymas pateikiamas paspaudus ant pasirinkto terminų žodyno įrašo.