Vardas Pavardė
Statusas
Parašų rinkimo lapų išdavimo ir grąžinimo datos
-
Paremta el. būdu/ Paremta popieriniuose parašų rinkimo lapuose iki tikrinimo
/
Iš viso surinkta parašų iki tikrinimo / reikia surinkti
/
Grįžti