Eil. nr.
Referendumo data
Referendumo informacija
1
2016-04-07
Privalomojo referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2016-04-07) politinė kampanija (renkami parašai)
2
2014-05-29
2014 m. birželio 29 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo
3
2012-10-14
2012 m. spalio 14 d Referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje
Referendumas neįvyko
Sprendimas nepriimtas
Pritariu, kad Ignalinos atominės elektrinės darbas būtų pratęstas iki techniškai saugių terminų, bet ne ilgiau, negu kol bus pastatyta nauja atominė elektrinė
4
2008-10-12
2008 m. spalio 12 d. referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo
Referendumas įvyko
Sprendimas nepriimtas
Pritariu naujos atominės elektrinės statybai Lietuvos Respublikoje
5
2005-09-07
Referendumas dėl euro (parašų rinkimas)
6
2003-05-10
2003 m. gegužės 10-11 d. Referendumas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje
Pritariu Lietuvos Respublikos narystei Europos Sąjungoje
7
1996-11-10
1996 m. lapkričio 10 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 47 straipsnio papildymo
Ar Jūs už tai, kad būtų priimtas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio papildymo įstatymas
8
1996-10-20
1996 m. spalio 20 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 55, 57, 131 straipsnių pakeitimo ir papildymo
Seimo narių skaičiaus sumažinimas
Pastovi Seimo narių rinkimų data pavasarį
Ne mažiau kaip pusės nacionalinio biudžeto pajamų skyrimas socialinėms reikmėms
9
1996-10-20
1996 m. spalio 20 d. referendumas dėl gyventojų indėlių kompensavimo privatizuojant valstybės turtą
Ar kompensuoti gyventojų indėlius teisingai privatizuojant valstybės turtą ?
10
1994-08-27
1994 m. rugpjūčio 27 d. referendumas dėl neteisėto privatizavimo, nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsaugos" Lietuvos Respublikos įstatymo nuostatų
Įstatymo paskirtis
Neteisėtas privatizavimas
Neteisėto privatizavimo padarinių panaikinimas ir tolesnis valstybinio turto pirminis privatizavimas
Gyventojų indėlių atstatymas ir apdraudimas
Ilgalaikio turto vertės indeksavimas
Nuvertėjusio valstybinio ir akcinio kapitalo atstatymas
Teisėsaugos stiprinimas ir viešumas
Įstatymo dėl neteisėto privatizavimo, nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsaugos nuostatų įgyvendinimas
11
1992-10-25
1992 m. spalio 25 d. referendumas Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti
Ar priimti tokią konstituciją?
12
1992-06-14
1992 m. birželio 14 d. referendumas dėl buvusios SSRS kariuomenės, dabar priklausančios Rusijos federacijai, besąlygiško ir neatidėliotino išvedimo iš Lietuvos Respublikos
Dėl buvusios SSRS kariuomenės, dabar priklausančios Rusijos federacijai, besąlygiško ir neatidėliotino išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos 1992 metais ir padarytos žalos Lietuvai atlyginimo
13
1992-05-23
1992 m. gegužės 23 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atstatymo
Ar reikia atstatyti Lietuvos Respublikos Prezidento instituciją?
14
1991-02-09
1991 m. vasario 9 d. visuotinė gyventojų apklausa
Ar Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė Respublika ?
Privalomojo referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2016-04-07) politinė kampanija (renkami parašai)
2014 m. birželio 29 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo
2012 m. spalio 14 d Referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje
2008 m. spalio 12 d. referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo
Referendumas dėl euro (parašų rinkimas)
2003 m. gegužės 10-11 d. Referendumas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje
1996 m. lapkričio 10 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 47 straipsnio papildymo
1996 m. spalio 20 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 55, 57, 131 straipsnių pakeitimo ir papildymo
1996 m. spalio 20 d. referendumas dėl gyventojų indėlių kompensavimo privatizuojant valstybės turtą
1994 m. rugpjūčio 27 d. referendumas dėl neteisėto privatizavimo, nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsaugos" Lietuvos Respublikos įstatymo nuostatų
1992 m. spalio 25 d. referendumas Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti
1992 m. birželio 14 d. referendumas dėl buvusios SSRS kariuomenės, dabar priklausančios Rusijos federacijai, besąlygiško ir neatidėliotino išvedimo iš Lietuvos Respublikos
1992 m. gegužės 23 d. referendumas dėl Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atstatymo
1991 m. vasario 9 d. visuotinė gyventojų apklausa