1993 m. vasario 14 d. Respublikos Prezidento rinkimai
Lietuvos Respublikos Prezidentu išrinktas ALGIRDAS MYKOLAS BRAZAUSKAS

Apylinkių skaičius – 2123
Savivaldybių skaičius – 55

Pagal gautus iš apylinkių duomenis

Rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2568012,
rinkimuose dalyvavo – 2019015 (78%)
Negaliojančių biuletenių – 34018 (1%),
galiojančių biuletenių – 1984997 (98%)
Rinkimų rezultatų ir balsavimo ataskaitos