1999 m.kovo 21 d. pakartotiniai Seimo narių rinkimai Naujosios Vilnios, Nevėžio ir Vilniaus Trakų apygardose
Filtravimas
Vardas
Pavardė
Partijos, koalicijos pavadinimas
Apygarda
Daugiamandatė
Eil. Nr.
Vardas Pavardė Apygarda Partijos, koalicijos pavadinimas
Rodoma
Rodoma