Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) kartu su Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvykdė elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektą „Rinkėjo puslapis" (toliau – Projektas). Projektas baigtas 2015 m. liepos mėnesį. „Rinkėjo puslapio" sukūrimo paslaugos teikėjas – UAB „Tieto Lietuva".

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos" iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto metu sukurtas portalas rinkėjams: www.rinkejopuslapis.lt

Projekto misija:

  • skatinti rinkėjų aktyvumą;
  • didinti pasitikėjimą valstybe ir išrinktaisiais;
  • skatinti rinkėjų savivertę ir atsakomybę.

Projekto tikslas

  • rinkimų paslaugų prieinamumas;
  • skatinti ir sudaryti galimybę bendrauti rinkėjams, kandidatams ir rinkimų komisijoms.

Visos rinkėjams, kandidatams bei rinkimų komisijų nariams teikiamos elektroninės paslaugos prieinamos viename elektroninės erdvės lange, kuriame teikiama aktuali rinkimų informacija bei ankstesnių rinkimų duomenys.

„Rinkėjo puslapis" suteikia galimybę kandidatui lengviau pasiekti rinkėją, o rinkėjas gali naudotis įvairiomis elektroninėmis paslaugomis, kurios supaprastina dalyvavimą rinkimuose: surasti reikiamą rinkimų apylinkę žemėlapyje, atsispausdinti rinkėjo kortelę, pateikti bei gauti el. dokumentus, informacinius pranešimus, paremti kandidatu iškeltą ar išsikėlusį asmenį ir kt.

Projekto metu sukurtos elektroninės paslaugos:

1. Rinkėjų informavimas:

1.1.  rinkėjų informavimas;

1.2.  rinkimų apylinkės ir rinkimų apygardos paieška;

1.3.  išrinkto kandidato į Seimą, savivaldybės tarybą, Europos Parlamentą paieška ir peržiūra.

2.    Elektroninių dokumentų pateikimas ir gavimas:

2.1.  rinkimų dalyvio dokumentai;

2.2.  rinkėjo kortelė;

2.3.  pažymų užsakymas ir gavimas.

3.    Parėmimas:

3.1.  iškelto ar išsikėlusio kandidatu asmens parėmimas;

3.2.  referendumo, piliečių leidybos iniciatyvos parėmimas.

Planuojami pasikeitimai įgyvendinus Projektą:      

Prieš projekto įgyvendinimą

Įgyvendinus projektą

VRK svetainės lankytojas, norėdamas pasinaudoti teikiamomis el. paslaugomis, turėjo prisijungti (autentifikuotis) prie kiekvienos jų atskirai.

Visos el. paslaugos teikiamos „vieno langelio" principu. Vieną kartą prisijungus daugiau nereikia atlikti autentifikacijos. Prisijungęs naudotojas gauna personalizuotas, pagal jo statusą rinkimuose pritaikytas paslaugas.

VRK svetainėje duomenys pateikiami atskiruose interneto puslapiuose, ribotos galimybės gauti duomenis ir atlikti dominančių duomenų analizę.

Portale atsirado galimybė įvairiais pjūviais gauti istorinius ir aktualius rinkimų duomenis (rinkimų rezultatus, informaciją apie kandidatus, politinės kampanijos finansavimo duomenis ir kt.).

Svetainėje pateikiama bendroji informacija.

Pateikiant informaciją orientuojamasi į šias vartotojų grupes:

  •         rinkėjus;
  •         kandidatus;
  •         rinkimų komisijos narius.

Savivaldybės administracijos atstovai teikimus dėl savivaldybės teritorijos paskirstymo rinkimų apylinkėmis rengė neturėdami vizualaus jų ribų atvaizdavimo žemėlapyje.

Savivaldybės administracijos atstovas naudojasi rinkimų apylinkių ir apygardų žemėlapiu, gali peržiūrėti apylinkių ribų pakeitimo atvaizdavimą žemėlapyje.

Rinkėjai gali susipažinti su apylinkių ribų žemėlapiais ir teikti pasiūlymus savivaldybei dėl netikslumų ar patobulinimo nustatant apylinkių ribas.

Kandidatai ir išrinkti Seimo, savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento nariai su rinkėjais bendravo atvykdami į jų gyvenamąją vietą, paštu, el. paštu.

Rinkėjo puslapio portale sudaryta galimybė keliamiems kandidatams ar į pareigas išrinktiems asmenims tiesiogiai bendrauti su savo rinkimų apygardos, savivaldybės rinkėjais informacinėmis žinutėmis internete.

Kandidatas savo puslapyje, be Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktų pareiškinių dokumentų duomenų, gali pateikti papildomos informacijos apie save, susitikimo su rinkėjais grafiką ir vietą.

Apsilankęs kandidato puslapyje rinkėjas gali parašyti jam žinutę.

Rinkėjai norėdami sužinoti juos atstovaujančius Seimo, savivaldybių tarybų ar Europos Parlamento narius, turėjo jų ieškoti VRK svetainėje, konkrečių rinkimų rezultatų puslapiuose, žinoti, kokią rinkimų apygardą pasirinkti.

Rinkėjo puslapio portale yra galimybė prisijungus iš karto susipažinti su aktualiu kandidatų, išrinktų į atstovaujamas institucijas, sąrašu: sužinoti, kas jį atstovauja Seime, savivaldybėje ar Europos Parlamente.

Įvairūs prašymai dėl pažymų išdavimo, darbo rinkimuose, dalyvavimo rinkimuose buvo pateikiami ir gaunami paprastu paštu.

Rinkėjo puslapyje interesantas turi galimybę užsisakyti ir gauti reikalingas pažymas.

Rinkimų grafiko pateikimas VRK svetainėje buvo riboto funkcionalumo, rinkimų įvykių sąrašas atvaizduojamas pasirinkus konkrečią datą ar laiko intervalą.

Rinkėjo puslapio naudotojams pateikiami jam aktualūs rinkimų grafiko įvykiai, pateikiama papildoma informacija ir nuorodos į teisės aktus. Pagal rinkimų grafiką atitinkamai prieinamos tuo metu aktualios el. paslaugos –

pareiškinių dokumentų pateikimas, asmens išsikėlimo kandidatu parėmimas, balsavimo iš anksto pradžia ir kt.