Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos įstatymai ir kodeksai

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai

 

Lietuvos Respublikos įstatymai ir kodeksai

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas 

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas

Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymas

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas

Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymas (nuo 2015-01-01)

Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymas (iki 2014-12-31)

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas (2014-10-18-2014-12-31)

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas (nuo 2015-01-01)

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (207(1) - 207(13), 259(1) str.)

Baudžiamasis kodeksas (XXVI skyrius)

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai

Dėl balsavimo internetu rinkimuose ir referendumuose koncepcijos patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai

Ministro Pirmininko potvarkis 2007 m. balandžio 4 d. Nr. 128 "Dėl darbo grupės sudarymo"

Dėl 2007 metų privatizavimo fondo lėšų dalies, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms programoms įgyvendinti, paskirstymo pagal programas ir asignavimų valdytojus (priedo 17p.)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 171-63422006, Nr. 41-14822008, Nr. 120-45662010, Nr.-2-94, Nr. 147-75392012, Nr.17-783, Nr. 129-6505).